Päämainos

Allianssimalli tulee tietojärjestelmähankintaan

Liikennevirasto katsoi mallia infrarakentamisesta.

29.08.2017
Teksti Jukka Nortio

Liikennevirasto käynnisti alkuvuodesta 2017 uuden tiestötietojärjestelmän hankinnan. Se on Suomen ensimmäinen allianssimallilla toteutettava tietojärjestelmähankinta. Urakan on arvioitu maksavan kymmenen miljoonaa euroa, ja siihen sisältyy optiona viiden vuoden ylläpitojakso. 

”Me haluamme toimia innovatiivisesti ja kehittää hankintatoimintaamme koko ajan paremmaksi. Näemme, että tietojärjestelmäprojekti muistuttaa melko paljon infrarakentamista. Niistä meillä on allianssiprojekteina hyviä kokemuksia”, Liikenneviraston tietojärjestelmien kehittämisyksikön hankepäällikkö Mika Stenmark sanoo. 

Tiestötietojärjestelmä on laaja projekti, johon liittyy paljon aikatauluihin, yksityiskohtiin ja tavoitteisiin liittyviä epävarmuustekijöitä. Mukana on useita rinnakkain toimivia tasavertaisia järjestelmätoimittajia, joiden on osattava puhaltaa yhteen hiileen. 

”Matkan varrella tulee varmasti tilanteita, joissa tarvitaan tilanteen kirkastamista ja tavoitteiden yksityiskohtien uudelleen arviointia. Siinä pitää olla koko toteutusporukka saman pöydän ääressä. Kaikista näistä syistä päädyimme siihen, että allianssi on tähän paras hankintamalli.” 

Tietojärjestelmäprojektin lähtökohtana on se, että nykyinen tierekisteri on tulossa elinkaarensa päähän. Tierekisteri sisältää tiedot Liikenneviraston tiestön ominaisuuksista. Sen rinnalle on tarve rakentaa tietovarasto, joka kattaa väylien suunnitelma- ja toteumatiedot. Liikennevirastossa päätettiin yhdistää nämä järjestelmät yhteen kokonaisuuteen. Tavoitteena on, että uusi järjestelmä on kokonaan valmis vuoden 2019 lopussa. 

”Olemme suunnitelleet, että projektin kehitysvaihe alkaa lokakuun alkupuolella ja ensimmäisiä osia saadaan käyttöön vuoden 2018 aikana. Tätä kokonaisuutta viedään eteenpäin ketteränä kehittämisenä ja kokeilukulttuurilla, jossa luodaan parhaita käytäntöjä pitkin projektia.” 

Uusi tiestötietojärjestelmä tulee palvelemaan ensisijaisesti Liikenneviraston omaa henkilöstöä, mutta siitä rakennetaan liittymiä myös hoito- ja kunnossapitourakoitsijoille, liikenteenohjaukseen sekä tienkäyttäjille. 

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva