Päämainos
Iskut kuljetusketjuihin kasvavat
Kuljetukset 07.09. 08:12

Iskut kuljetusketjuihin kasvavat

Kuljetusketjuihin kohdistuneiden terrori-iskujen määrä kasvoi 16 prosenttia vuodessa. Eniten hyökkäyksiä oli Kolumbiassa, Intiassa ja Turkissa.

07.09.2017
Teksti Heli Satuli kuvat Istockphoto

Terroristi-iskut kuljetusketjuihin lisääntyivät viime vuonna 16 prosenttia. British Standard Instituten (BSI) raportin mukaan vuonna 2016 tapahtui yhteensä 346 hyökkäystä. Väkivaltaiset iskut toimitusketjuihin ovat lisääntyneet parin viimeisen vuoden aikana huomattavasti. Viime vuodet ovat olleet kuitenkin poikkeuksellisen pahoja, sillä viimeisen vuosikymmenen aikana hyökkäyksiä on raportoitu keskimäärin 161 vuodessa. 

BSI:n mukaan tyypillisimpiä tapauksia ovat lastin varastaminen, kiristykset, kaappaukset, sieppaukset ja salakuljetukset sekä väkivaltaiset hyökkäykset. Yhä useammin tavoitteena on lastin tuhoaminen. Viime vuonna tapaukset vaikuttivat 58 maassa. Eniten hyökkäyksiä oli Kolumbiassa, Intiassa ja Turkissa. Kaikilla näillä talouksilla on tärkeä strateginen rooli maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. 

Taloudellinen ja poliittinen ongelma

"Yleinen väärinkäsitys on se, että terrorismi on kansallinen turvallisuuskysymys ja että terrorismin vastainen toiminta on yksinomaan hallitusten vastuulla", toteaa BSI:n tiedustelupäällikkö Jim Yarbrough.  

Yarbroughin mukaan on kuitenkin selvää, että terroristiuhka koskettaa yhä enemmän kaupallisia intressejä ja yksittäisiä yrityksiä. Harva organisaatio on kuitenkaan vielä herännyt ongelmaan, saati varautunut siihen.

Globaalin toimitusketjun haavoittuvaisuus on tiedustelupäällikön mukaan sekä taloudellinen että poliittinen ongelma. Maailman suurimpien talouksien riippuvuus kuljetusreiteistä saa ne alttiiksi pientenkin maantieteellisten vyöhykkeiden ongelmille. Hyökkäysten estäminen on usein kallista ja vaikeaa. Siksi monet yritykset ovat ulkoistaneet merenkulun ja luopuneet siten riskienhallintaa koskevista vastuista.  

BSI:n Yarbrough varoittaa, että elleivät yritykset, hallitukset ja kansainväliset yhteisöt pysty koordinoimaan toimenpiteitään, maailmanlaajuisen toimitusketjun haavoittuvuudesta tulee jatkossa suuri poliittinen riski. 

JAA