Päämainos

Lähes kaikki uudet dieselautot ylittävät päästörajat

06.09.2017
Teksti Heli Satuli

Autojen virallisissa laboratoriotesteissä mitatut päästöt ovat huomattavasti pienempiä kuin todellisissa ajo-olosuhteissa syntyvät päästöt. Tämän vahvistaa ICCT:n eli International Council of Clean Transportin tuore raportti, joka vertailee 145:n suosituimman eurooppalaisen automallin päästömittaustuloksia.  

Testattujen Euro 5 -dieselkäyttöisten ajoneuvojen keskimääräiset todelliset päästöt ovat yli nelinkertaiset autoille asetettuun 180 milligramman kilometrikohtaiseen rajaan verrattuna. Euro 6 -dieselautot puolestaan ylittivät sallitun päästörajan keskimäärin 4,5-kertaisesti.

Erot yksittäisten ajoneuvovalmistajien välillä ovat valtavat. Joidenkin Euro 6 -dieselmoottoreiden typenoksidipäästöt ovat pienemmät kuin raja-arvot, kun taas toiset ylittävät raja-arvon 12-kertaisesti. Vain 10 prosenttia testatuista Euro 6 -ajoneuvoista täyttää Euro 6 -rajoitukset todellisissa ajo-olosuhteissa. 

Kaikki päästömittaukset tehtiin todellisissa olosuhteissa, valtaosa niistä reaaliaikaisten päästöjen (RDE) testausmenettelyn mukaisesti. Suurin osa testeistä tehtiin kannettavien mittausjärjestelmien (PEMS) avulla. 
 
FAKTA: Mikä Euro 5 & 6?  

  • Euro 6 -standardi otettiin käyttöön syyskuussa 2015. Kaikkien tämän ajankohdan jälkeen Euroopassa myytävien autojen on täytettävä standardin mukaiset päästövaatimukset. Tavoitteena on vähentää autojen pakokaasupäästöjä. 
  • Euro 6 -säädökset asettavat erilaiset päästöstandardit bensiini- ja dieselmoottoreille. Dieselautojen osalta typenoksidipäästöt saavat olla korkeintaan 80 milligrammaa kilometriä kohden.
  • Euro 5 -säädös koskee syyskuun 2011 jälkeen markkinoille tulleita ajoneuvoja. Euro 5 -päästöstandardissa dieselautojen typenoksidipäästöjen raja-arvo on 180 mg/km.
  • Bensiinimoottorien typenoksidiraja on molemmissa standardeissa 60 mg/km.

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva