Kymmenen vinkkiä, joilla nostat hankinnan profiilia
Hankinta 13.11. 12:13

Kymmenen vinkkiä, joilla nostat hankinnan profiilia

Yhä useammassa yrityksessä ymmärretään, mikä on hankinnan merkitys menestykselle. Hankinnan profiilia voi silti nostaa.

13.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat Istockphoto

Yhä useammassa yrityksessä ymmärretään hankinnan merkitys organisaation menestymiselle. Mutta paljon on vielä varaa parantaa, jotta hankinta nousee arvoiseensa asemaan. 

Hankinnan ammattilaisten kansainvälinen järjestö CASME kokosi jäsenistöltään kymmenen vinkkiä, joiden avulla voit nostaa hankintojen profiilia yrityksessäsi. Neuvot löytyvät CASMEn Marketing Procurement to Stakeholders -oppaasta.

  1. Kerää uusia näkemyksiä hankintastrategiaan useilta sidosryhmiltä, kuten talousosastolta, tavarantoimittajilta ja ulkopuolisilta yhteistyökumppaneilta
  2. Laadi sidosryhmäviestintäsuunnitelma ja huolehdi sen täytäntöönpanosta. 
  3. Unohda pelkät kustannussäästöt. Ota hankinnan strategiaan mukaan sidosryhmien prioriteettiasioita,kuten riskienhallinta ja hankintakierron aikojen lyhentäminen. 
  4. Viesti säännöllisesti, kuinka hankinnan toimet auttavat saavuttamaan yrityksen liiketoimintatavoitteita, kuten esimerkiksi lisäämään myyntiä, liikevaihtoa, kasvua, markkinaosuutta tai teknologioiden yhteensopivuutta. 
  5. Keskity ensisijaisesti arvoon, jota hankinta voi tarjota kullekin sidosryhmälle. Älä tuijota vain toimeksiantoa tai huolehdi siitä, että organisaation toimenpidelista täyttyy. 
  6. Laadi hankinnalle räätälöity KPI eli Key Performance Indicator, joka mittaa hankinnan suorituskykyä ja onnistumista. Sisällytä indikaattoreihin sidosryhmille tärkeitä asioita. 
  7. Kerro hankintatoimen työstä ja merkityksestä uusien työntekijöiden perehdytyksen yhteydessä.  
  8. Hyödynnä epäviralliset mahdollisuudet, joissa voit rakentaa yhteistyösuhteita eri liiketoimintayksiköihin ja sidosryhmiin. 
  9. Osallistu tavarantoimittajien ja sidosryhmien tilaisuuksiin rakentaaksesi uskottavuutta. Viesti selkeästi ja vältä hankinnan ammattikieltä. 
  10. Perusta kategoriakohtaisia, eri liiketoimintaosastot yhdistäviä tiimejä tukemaan sidosryhmiä.

JAA