Valtion hankintapalvelun uudistus valmistui

Hanselin Hankintapulssi tukee järjestelmän käyttöä

06.11.2018
Teksti Esko Lukkari

Hansel on saanut valmiiksi valtion hankintadatapalvelun uudistuksen. Valtion hankintadatapalvelu sisältää nyt koko budjettivaltion ajantasaisen ostolaskuaineiston. Hankintadatapalvelussa voi tietoja hankintojen kustannuksista, toimittajista ja puitesopimusten käytöstä tarkastella ajantasaisesti yhdestä ohjelmasta.

Hankintadatapalvelun käyttöoikeudet annetaan niille budjettitalouden piirissä työskenteleville henkilöille, jotka työnkuvansa puolesta hyötyvät valtion hankintatiedoista. Hankintadatapalvelua on nyt yhtä helppo käyttää kuin toista Hanselin verkkopalvelusta löytyvää analyysityökalua, Hankintapulssia. Hanselin analyysipalvelut kartuttavat tietoa valtion hankintamenoista. Lisääntynyt tieto auttaa Hanselin mukaan hankintatoimen kehittämisessä ja tukee parempien hankintojen tekemisessä.

Hansel tiedotti Hankintadatapalvelun uudistuksen valmistumisesta 25.10.

Hankintapulssi kokoaa hankinnat

Hankintapulssi kokoaa organisaatioiden hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Siinä missä valtion hankintadatapalvelu näyttää konsernitasoiset tiedot, sisältää Hankintapulssi kirjanpitoyksiköiden ostolaskuaineiston sekä tiedot yhteishankinnoista. Hankintapulssi palvelee valtion budjettitalouteen kuuluvia asiakkaita, joiden hankintadata on Valtion hankintadatapalvelussa.

Hankintapulssi kokoaa organisaation hankintatiedot helposti käsiteltäväksi kokonaisuudeksi. Siinä missä valtion hankintadatapalvelu näyttää konsernitasoiset tiedot, palvelee Hankintapulssi kirjanpitoyksikkötasoisella tiedolla. Visualisoitu palvelu kertoo mitä on hankittu, miltä toimittajalta ja milloin hankinnat on tehty.

Hanselin mukaan valtion budjettitalouteen kuuluvat organisaation saavat Hankintapulssin käyttöönsä pyytämällä käyttöoikeuksia osoitteesta asiakaspalvelu(at)hansel.fi.

Hankintapulssin tiedot ovat peräisin Hanselin toimittajaraportointijärjestelmästä sekä valtion ostolaskujärjestelmä Rondosta. Aineisto ei sisällä M2-matka- ja kulunhallintajärjestelmässä käsiteltyjä hankintoja. Myöskään valtion maksuaikakorteilla tehdyt hankinnat eivät ole mukana palvelussa.

JAA