Valtion osaamiskeskus KEINO aloittaa toimintansa

Verkostomaisessa hankintaorganisaatiossa mukana kahdeksan isoa toimijaa

08.05.2018
Teksti Esko Lukkari

Julkisten hankintojen osaamiskeskus KEINO on käynnistämässä toimintaansa. KEINO esittäytyy asiakkailleen Helsingissä Kuntatalossa 22.5. Verkostomainen hankintaorganisaatio, KEINO perustettiin maaliskuussa.

Hansel tiedotti KEINOn asiakastilaisuudesta 3.5.

KEINOssa ovat mukana julkisen vallan keskeiset hankintoja tekevät isot organisaatiot: Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto Ry, VTT Oy, Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy, KL-Kuntahankinnat Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Laaja-alaisen KEINO-verkostoyhteistyön avulla valtio haluaa edistää kestäviä ja innovatiivisia julkisia hankintoja.  

Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, eli keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. Uudistunut hankintalaki antaa julkisille hankkijoille paremmat mahdollisuudet tehdä entistä laadukkaampia, innovatiivisempia, kestävämpiä ja vastuullisempia hankintoja

KEINOn tavoitteena on lisätä innovatiivisuutta ja vaikuttavuutta hankinnoissa sekä lisätä hankintoja, jotka edistävät kestävän kehityksen tavoitteita niin sosiaalisesta kuin ympäristönäkökulmasta

"Haluamme vauhdittaa kestävien ja innovatiivisten hankintojen vakiintumista keskeiseksi toimintatavaksi julkisiin hankintoihin", kuvailee perustamistiedotteessa KEINOn koordinoinnista vastaavan Motivan johtaja Isa-Maria Bergman.

KEINO tukee hankintoja

Julkisista hankinnoista vastaavat organisaatiot, kuten valtio, kunnat ja seurakunnat saavat KEINOn tarjoamilla palveluilla Bergmanin mukaan aiempaa parempaa ja monipuolisempaa tukea hankinnoissa ja niiden strategisessa johtamisessa.

KEINO-konsortio aikoo koota tilaajaryhmiä muun muassa sosiaali- ja terveyspalvelujen, rakentamisen ja energiankäytön, liikkumisen ja logistiikan sekä bio- ja kiertotalouden hankintoja varten.

"Hankinnat eivät merkitse yksinomaan palvelujen ostamista, vaan se, miten hankintojen tekemistä linjataan, on johtamisen työväline. Strategisilla hankintalinjauksilla voidaan vaikuttaa pitkäjänteisesti myös markkinoihin ja kannustaa yrityksiä kehittämään uusia ratkaisuja", sanoo Bergman.

KEINO tukee hankintaosaamisen kehittämistä neuvontapalvelujen, tilaajaryhmien ja verkostotapaamisten avulla. Tavoitteena on myös edistää vertaisoppimista hankinta-ammattilaisten keskuudessa.

JAA