Johan Friman johtaa Autotuojat ja -teollisuus ry:tä

Autoala haluaa poistaa autoveron Suomesta vaiheittain autokannan nuorentamiseksi.

14.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Autotuojat- ja teollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja seuraavalla kaksivuotiskaudella on Johan Friman K Auto Oy:stä. Hallituksen varapuheenjohtaja on Lasse Ahlstedt Volvo Car Finland Oy:stä.

Hallitukseen kuuluvat lisäksi Tommi Luopajärvi Nissan Nordic Europe Oy:stä, Antti Ruhanen Bassadone Automotive Nordic Oy:stä, Juha Ruotsalainen Veho Oy:stä, Kari Skogster Toyota Auto Finland Oy:stä sekä Miska Tammelin Bergé Auto Nordics Oy:stä.

Autoalan Tiedotuskeskus kertoi valinnoista 11.3.

Liikenteen ilmasto- ja verotuskysymykset ovat yksi lähestyvien eduskuntavaalien tärkeimmistä keskustelunaiheista. Suomi on sitoutunut puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasoon nähden.

”Tavoitteen saavuttaminen edellyttää autokannan merkittävää nuorentamista, jonka käynnistämiseksi autoala on omassa ilmastostrategiassaan ehdottanut autoveron vaiheittaista poistamista”, sanoo Johan Friman.

EU:n autonvalmistajille asettamat hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteet edellyttävät jatkossakin uusia päästöjä vähentäviä innovaatioita.

Biopolttoaineet tärkeitä

”Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan kaikkia käyttövoimia. Biopolttoaineiden rooli on merkittävä erityisesti diesel- ja kaasuautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä”, Friman sanoo.

Autoala on pyrkinyt osallistumaan aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun muun muassa uudistetulla ilmastostrategiallaan. Viimeaikaisista lakimuutoksista autokantaa on osaltaan nuorentanut romutuspalkkiokampanja, joka on toteutettu menestyksekkäästi vuosina 2015 ja 2018.

Viime hallituskauden portaittaiset autoveron alennukset tukivat autoilun verotuksen painopisteen siirtämistä hankinnasta käyttöön. Autoala on lisäksi marraskuussa 2018 solminut valtion kanssa vapaaehtoisen green deal -sopimuksen, joka sekin osaltaan tähtää autokannan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

JAA