Selvitys: henkilöliikenne jyrää Euroopan raideinvestoinneissa
Kuljetukset 04.06. 12:33

Selvitys: henkilöliikenne jyrää Euroopan raideinvestoinneissa

Rajat ylittävän tavaraliikenteen pullonkaulat ovat kasvava ongelma.

04.06.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Gosselin Logistics

EU investoi yli 30 miljardia euroa rautateihin vuosina 2014-2020. Tämä on vain murto-osa koko Euroopan raideliikenneinvestoinneista. EU-maiden yhteenlasketut vuosittaiset rautatieliikenteen infrastruktuuri-investoinnit ovat kasvaneet 2010-luvulla 29 miljardista eurosta 45 miljardiin euroon. Yli puolet 45 miljardista eurosta kuluu olemassa olevan infrastruktuurin ylläpitoon ja uudistamiseen. Uusia rautateitä rakennetaan EU-maihin vuodessa noin 20,4 miljardilla eurolla. Luvut käyvät ilmi Low Carbon Freight -järjestön selvityksestä.

Euroopan rautatieverkko on pituudeltaan noin 216 000 kilometriä. Tavaraliikenteen ja henkilöliikenteen osuutta Euroopan raiteista on mahdotonta erottaa toisistaan, sillä valtaosa raiteista palvelee molempia. Matkustajaliikenne tarjoaa rahtia paremman sijoitetun pääoman tuoton ja siksi suurin osa investoinneista tehdään matkustajaliikenteen kysynnän vetäminä. Selvityksen mukaan matkustajaliikenteen investoinnit eivät kuitenkaan läheskään aina hyödytä rahtiliikennettä.

Lisää kysyntäpohjaisia infrainvestointeja  

Euroopan rautateiden rahtiliikenteestä 50 prosenttia on kansainvälisiä kuljetuksia. Matkustajaliikenteessä prosenttiosuus on vain 6. Siksi Low Carbon Freightin selvityksen mukaan pullonkaulojen poistaminen EU-maiden välisessä rajaliikenteessä vaikuttaisi lyhyellä aikavälillä huomattavasti enemmän tavaraliikenteeseen kuin matkustajaliikenteeseen. Pääsyynä pullonkaulojen muodostumiseen ovat EU-maiden erilaiset raideleveydet ja erilaiset tehostandardit. Niiden takia kansainvälisten tavarajunien keskimääräinen nopeus jää 18 kilometriin tunnissa.

Selvityksen mukaan rajat ylittävän rahtiliikenteen hidasteiden poistaminen on erittäin kallista. Investointeja rautateiden rahtiliikenteen infrastruktuuriin on lisättävä, mutta niiden pitää olla kysyntäperusteisia ja investointien on keskityttävä reitteihin, joilla on todennäköisesti jatkuva ja kasvava rahtivirta.

JAA