Posti ja Vaisala yhteistyöhön tieinformaation keräämisessä
Teknologia 29.06. 13:07

Posti ja Vaisala yhteistyöhön tieinformaation keräämisessä

Postiautot ja Vaisalan RoadAI –tilannekuvapalvelu yhdistävät voimansa.

29.06.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Posti

Posti ja Vaisala ovat tehneet sopimuksen Vaisalan RoadAI -tilannekuvapalvelun (Artificial Intelligence Assisted Road Infrastructure Management) kaupallistamisesta Suomessa.

Posti alkaa tuottaa Suomen tiestöstä ja ympäristöstä ajantasaista tilannekuvapalvelua jakelutyönsä yhteydessä. Tietoa kerätään ajo- ja kevyenliikenteen väyliltä sekä niiden varrella olevista kohteista Vaisalan sensoreilla ja ohjelmistolla.

Posti tiedotti sopimuksesta 27.6.

Tietoa saadaan Postin jakeluautoihin liitetyillä kameroilla ja Vaisalan antureilla kolmella eri tavalla: videokuvaa analysoivalla konenäöllä, Vaisalan tarkkuussensoreilla sekä Postin henkilökunnan havainnoilla. Tarkoituksena on mahdollistaa tiedon kerääminen joukkoistetusti tiellä liikkujien havainnoista. Kaikki analysoitava tieto kerätään ja käsitellään anonyymisti.

Espoossa jo kokeiltu

Espoossa tietoa on jo kerätty Lux Turrim 5G-älykaupunkihankkeessa viime marraskuusta lähtien tiestön kunnossapidon tarpeisiin sekä liikenneturvallisuuden kehittämiseen. Toukokuussa Posti ja Vaisala käynnistivät tiestön kuntokartoituksen myös Imatralla. Tavoitteena on toiminnan laajentaminen useisiin Suomen kaupunkeihin vielä kuluvan vuoden aikana.

Kerättävä tieto kattaa muun muassa katujen ja teiden pintavauriot, tieolosuhteiden ja tiesään analyysit sekä tiemerkintöjen kartoituksen ja seurannan. Tietoa voidaan kerätä myös monista muista jakelureittien varrella olevista kohteista, kuten liikenneopasteiden, sähköpylväiden sekä sähkö ja telekaappien ulkoisesta kunnosta.

”Ajantasainen tilannekuva tehostaa teiden kunnossapitoa ja edistää liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä auttaa vähentämään henkilö- ja omaisuusvahinkoja. Tieto avaa mahdollisuuden älykkäiden ratkaisujen kehittämiseen, joissa tietoja välittyy myös kuntalaisille ja tiellä liikkujille, sanoo tiedotteessa Postin Katudatapalvelusta vastaava Tommi Pekkala.

Tukee älyliikennettä

Suomen tiestö vaatii laajamittaisia korjaustoimia ja Katudatapalvelu auttaa kunnossapidon optimoinnissa. Postin ja Vaisalan yhteistyö tukee myös älyliikenteen kehittämistä Suomessa.

”Tilannekuvan kattavuus ja ajantasaisuus perustuu Postin maanlaajuiseen jakeluverkostoon. Jakelu- ja kuljetusajoneuvomme liikkuvat Suomen teillä päivittäin, joten voimme tuottaa tietoa erittäin laajasti. Koska tietoa kerätään normaalin jakelun yhteydessä, työ ei lisää ajamisen tarvetta. Palvelulla voidaan korvata asiakkaiden nykyisin itse tekemät tarkastusajot -ja käynnit, Pekkala jatkaa.

”Toimintamalli ja sen palvelullistaminen on erinomainen tapa tuottaa ajantasaista liikenneolosuhde- ja tiestötietoa esimerkiksi kaupunkien käyttöön. Koko maan kattava tieto on arvokasta, kun se yhdistetään omaisuudenhallinnan ja talvihoidon prosesseihin. Palvelun kautta saatavat tiedot ovat hyödyllisiä myös liikenteenhallinnassa. Tavoitteemme on, että tilannekuvapalvelu pystyy vauhdittamaan kaupunkien digitalisaatiokehitystä”, sanoo Vaisalan konenäköratkaisujen ja RoadAI-palvelun kehittämisestä vastaava johtaja Markus Melander.

JAA