Suomi satelliittijärjestelmien kärkimaaksi

12.10.2017
Teksti Esko Lukkari

Suomi halutaan nostaa yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi. Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt lausunnoille satelliittinavigoinnin toimenpideohjelman, jossa on 14 toimenpidettä asian edistämiseksi.

Suomella alkaa olla asiassa kiire, sillä eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäiset palvelut ovat juuri tulleet saataville. Euroopanlaajuisen suurhankkeen pitäisi olla täyskäytössä vuonna 2020.  

Euroopan komissio on arvioinut toimialan arvoksi jo yli 70 miljardia euroa. Kasvavan automaattiliikenteen, 5G:n ja IoT:n kehityksen myötä markkinan arvon odotetaan nousevan noin 195 miljardiin euroon vuonna 2025. Kasvusta iso osa tulee erilaisista älypuhelimiin tarjottavista palveluista.

LVM:n toimenpideohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä eri osa-alueilla, erityisesti automaattiliikenteessä sekä Suomen avaruushallinnon nykymallia ja sen muutospaineita.  

Suomi on sinänsä ollut pitkään mukana avaruus- ja satelliittihankkeissa sekä niiden sovelluksissa. Suomessa on kehitetty jo omia piensatelliitteja ja täällä on virinnyt avaruusteknologiaa hyödyntävää New Space -liiketoimintaa. 

Satelliittipaikannus on jo mahdollista 5,4 miljardissa älypuhelimessa ja sadoissa miljoonissa navigaattoreissa. Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aikatietoa.

Ohjelman keskeisimpiä toimenpiteitä ovat satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa, paikannuksen laadun ja satelliittinavigointijärjestelmien hyödyntämisen varmistaminen arktisilla alueilla ja piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen. Yhtenä toimenpiteenä on myös selvittää tarve ja mahdollisuus perustaa Suomeen avaruushallinto.

Ohjelman lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta 2017. Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana.

JAA