Kulttuuri suurin hidaste digityökalujen käyttöönotolle toimitusketjuissa

Tutkimuksen mukaan ensimmäinen askel on vaikein myös digimurroksessa.

14.05.2018
Teksti Heli Satuli

Innovatiivisten ja konservatiivisempien yritysten toimintatavoissa on valtava ero. Tämä selviää uudesta Janeiro Digitalin raportista "Modernisaatiokuilu: Digitaalinen innovaatio ja muutos toimitusketjussa ja logistiikassa". Ohjelmistoalan yritys haastatteli 98 toimitusketjujen johtajaa ja kartoitti organisaatioiden asenteita digitaalista muutosta kohtaan.

Raportin mukaan vastaajat olivat "yllättävän varovaisia" arvioidessaan yritystensä toimitusketjun ja logistiikan digitaalista kehittyneisyyttä. Yli puolet arvioi yrityksensä olevan keskitasolla kehityksessä, 30 prosenttia sanoi yrityksensä jääneen jälkeen ja vain noin 15 prosenttia katsoi olevansa edelläkävijä.

Lähes puolet vastaajista ilmoitti, että heidän yrityksessään ei olla ottamassa käyttöön uutta digiteknologiaa ja moni totesi, ettei usko yrityksen myöskään tulevaisuudessa tarvitsevan sellaista. Muissa yrityksissä uusien digitaalisten työkalujen käyttöönotto on sen sijaan ajankohtaista ja yli kahdessa kolmasosassa näistä yrityksistä digiteknologia oli jo käytössä.

Asenne jarruna

Yli neljännes vastaajista mainitsi toimistotyön tehokkuuden parantumisen   digityökalujen parhaaksi eduksi. Myös käyttäjäkokemuksen paraneminen ja liiketoimintatiedonsaanti koettiin tärkeiksi hyödyiksi.

Raportin mukaan digitaalisten työkalujen käyttöönottoa jarruttaa yrityksissä eniten organisaatiokulttuuri. Mahdollisuuksien puute tai käytettävissä olevan teknologian soveltumattomuus ovat huomattavasti pienempiä esteitä. Tutkimuksen vastaajat mainitsivat, että usein yrityksestä ei löydy tukea digimurrokselle ja budjetit ovat epärealistisia.

Digiteknologian käyttöönotto on yrityksissä lähes aina koko organisaation läpäisevä hanke. Valtaosalla vastaajista johtoryhmä ja IT-osasto olivat johtamassa hankkeita.

JAA