Metalleja louhitaan ennätystahtiin
Toimitusketjut 27.11. 11:38

Metalleja louhitaan ennätystahtiin

Sähköautobuumi kiihdyttää kaivoshankkeita lähivuosina.

27.11.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Työ- ja elinkeinoministeriö

Metallimalmeja louhitaan nyt Suomessa enemmän kuin koskaan.  Metallimalmien louhinta kasvoi 13 prosenttia ja teollisuusmineraalien louhinta kasvoi seitsemän prosenttia vuodesta 2016. Tiedot käyvät ilmi 21.11. julkaistusta kaivosalan toimialaraportista. Sähköautojen akkubuumin uskotaan nostavan louhintamääriä entisestään lähivuosina.

Investoinnit kaivostoimintaan ja malminetsintään jatkoivat kasvua vuonna 2017. Kokonaisinvestoinnit metallimalmien louhinnan toimialalla olivat vuonna 2017 noin 480 miljoonaa euroa, mikä on selvästi edellisvuotta enemmän. Kaivosten julkaisemat investointi- ja kehittämisohjelmat lähivuosille ovat noin miljardin euron tasolla.

Työ- ja elinkeinoministeriö tiedotti asiasta 21.11.

Akkumineraalit herättävät tällä hetkellä paljon kiinnostusta. Kiinnostus näkyy varsinkin koboltin ja litiumin malminetsintälupahakemusten määrän kasvuna.

”Energiamurros ja ilmastotavoitteet lisäävät raaka-aineiden tarvetta merkittävästi. Suomella on erinomaiset edellytykset hyötyä tästä ja nostaa malmien jalostusarvoa kotimaassa. Valtio on valmis edistämään suomalaisen akkuvalmistuksen arvoketjun kehittymistä ja viemään eteenpäin siihen liittyviä panostuksia, niin tutkimuksen ja tuotekehityksen, yritysten toimintaedellytysten kuin investointienkin osalta”, sanoo tiedotteessa elinkeinoministeri Mika Lintilä.

Teollisuuden arvoketjut ylittävä kiertotalous tuo uusia mahdollisuuksia kaivos- ja metallinjalostusteollisuuteen. Prosessiteollisuuden sivutuotteiden hyödyntämistä tutkitaan useissa kaivoskohteissa.

Kittilästä geopolymeeria

Kittilän kaivoksella on syksyllä tehty geopolymeerin peittorakennepilotti. Geopolymeerillä korvataan sementtiä. Ferrovan Oy valmistelee puolestaan tehdasta, joka käsittelee SSAB Raahen ja Luulajan terästehtaiden vanadiinipitoista teräskuonaa ja tuottaa siitä ferrovanadiinia. Ferrovanadiinia käytetään seosaineena, kun valmistetaan erikoislujia teräslaatuja.

Metallien ja muiden mineraalihyödykkeiden globaalien markkinanäkymien ennakoiminen on haastavaa sekä kysynnän että tarjonnan osalta.

”Maailmanpoliittinen tilanne ja monet yksittäistekijät voivat vaikuttaa merkittävästi muun muassa metallien maailmanmarkkinahintoihin ja saatavuuteen. Positiivinen talouskehitys ja metallien ja mineraalien kysyntä vaikuttavat toimialan parantuneeseen tilanteeseen”, kertoo raportin koonnut toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta.

Uusia kaivoksia tulossa

Malminlouhinnan määrä oli viime vuonna suurin Terrafamen Sotkamon kaivoksessa. Kokonaislouhinnan (malmi ja sivukivi) määrä oli suurin Bolidenin Kevitsan kaivoksessa, ja suurin teollisuusmineraalikaivos oli Siilinjärvi.

Suomessa toimi vuonna 2017 yhdeksän metallimalmikaivosta ja 27 teollisuusmineraalikaivosta.

Monia malminetsintä- ja kaivoshankkeita on käynnissä. Näistä Sotkamo Silver Oy:n hopeakaivoksella louhinta alkaa jo ensi keväänä. Uudelleen avattavaksi suunnitellaan neljää aiemmin suljettua kaivosta, ja muita kaivoshankkeita on viisi.

Kaivosalan vuoden 2018 toimialaraportti julkaistiin 21.11.2018 Jyväskylässä FinnMateria 2018 -messuilla. Raportti käsittelee alan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä.

JAA