Suomen kauppakamarit nyt mukana ICC:ssa

Vientiyritysten tarvitsemien EU:n alkuperätodistusten kansainvälinen tunnistettavuus ja käytettävyys vahvistuu.

08.03.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomen 19 kauppakamaria ovat liittyneet vuoden alussa Keskuskauppakamarin akkreditoimina Kansainvälisen kauppakamarin alkuperätodistusketjuun (ICC Certificate of Origins Accreditation Chain). ICC varmistaa alkuperätodistusten myöntämisketjun laadun ja oikeellisuuden. Ketjuun kuuluu 24 maata ja 559 kauppakamaria, kaikki Pohjoismaat mukaan lukien.

Akkreditoinnin hyöty yrityksille on alkuperätodistusten varmennettavuus ja parempi käytettävyys ja luotettavuus. Alkuperätodistukset saavat erillisen Akkreditoitu kauppakamari –leiman osoituksena alkuperätodistusketjuun kuulumisesta. Alkuperäistodistukset raportoidaan Kansainvälisen kauppakamarin Verification-nettisivulle, josta voi todistuksen numerosta tarkastaa, että se on aito ja annettu Suomessa. Tämä vähentää mahdollisia väärinkäytöksiä sekä edistää sähköisesti myönnettyjen todistusten hyväksyttävyyttä.

Suomen Keskuskauppakamari tiedotti asiasta 4.3.

”Sähköisesti vahvistetut asiakirjat ovat maailmalla laajasti käytössä ja yleisesti hyväksyttyjä, mutta esimerkiksi Qatarissa vaaditaan vielä niin sanottua märkäleimallista todistusta. Tiedotimme kaikkia suurlähetystöjä akkreditoinnista tammikuussa ja autamme asiakkaita vakuuttamaan vientimaissa toimivat vastaanottajat sähköisen vahvistamisen luotettavuudesta, koska aina ei ole kyse viranomaisten niskoittelusta”, sanoo tiedotteessa Keskuskauppakamarin asiantuntija Hannele Visuri.

Akkreditoinnin myötä alkuperän todentamiseen tuli tarkennuksia: myyntilasku tulee esittää aina haettaessa alkuperätodistusta. Lisäksi kun tavara ei ole omaa tuotantoa, esitetään ostolasku tai alkuperätodistus, joka on annettu siinä maassa, mistä tavara on ostettu. Supply chain-todistusta voidaan käyttää todentamaan alkuperää silloin, kun yrityksellä on useita tavaranimikkeitä ja toimittajia. Tarkempi dokumentointi parantaa alkuperätodistuksen korkeaa laatua ja oikeellisuutta entisestään.

“Vaatimus alkuperätodistuksesta saattaa sisältyä lainsäädäntöön. Toisaalta se voi olla myös tapaan ja kulttuuriin perustuva asia. Alkuperätodistukset ovat yleensä käytössä Euroopan unionin ja kolmansien maiden kaupassa. On hyvä tarkistaa viennin yhteydessä, vaatiiko vientimaa todistusta. On hyvä muistaa, että alkuperätodistus on aina lähetyskohtainen ja että kauppakamarit myöntävät vain yhden originaalin alkuperätodistuksen per lähetys”, sanoo Visuri.

Vuonna 2018 yli 72 000 todistusta

Alkuperätodistuksia myönnetään eniten Venäjän, Kiinan ja Saudia-Arabian vientiin. Kauppakamareista eniten todistuksia Venäjälle annetaan Kymenlaaksosta, Kiinaan Tampereelta sekä Saudi-Arabiaan Helsingistä. Vuonna 2018 todistuksia myönnettiin Suomen kauppakamareissa yli 72 000 kappaletta.

Kauppakamarien sähköisessä e-vientiasiakirjat-palvelussa, joka on ollut käytössä vuodesta 2012, alkuperätodistus saa kauppakamarin toimihenkilön sähköisen allekirjoituksen sekä leiman. Asiakas tulostaa todistuksen viralliselle lomakepohjalle. Palvelun kautta voi hakea sähköistä vahvistusta myös muille viennin asiakirjoille kuten myyntilaskuille. Asiakkaat ovat siirtyneet käyttämään e-vientiasiakirjat palvelua. Vuonna 2018 kaikista alkuperätodistuksista myönnettiin 86 prosenttia e-vientiasiakirjat palvelussa. Nyt vuoden alussa määrä on noussut 99 prosenttiin.

JAA