Päämainos
Big datan hyödyntäminen ei vaadi valtavia satsauksia
Teknologia 13.11. 12:27

Big datan hyödyntäminen ei vaadi valtavia satsauksia

Datan hyödyntämiseen liittyy paljon hypetystä, mutta VTT:n tutkija rohkaisee logistiikkayrityksiä tarttumaan mahdollisuuteen.

13.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat EU-komission kuvapalvelu

Big data yhdistettynä automaatiotekniikkaan ja IoT:iin voi tulevaisuudessa tehdä logistiikasta täysin automaattista. Data-analytiikkaan erikoistuneen VTT:n tutkija Salla Paajasen mukaan usein kuitenkin unohtuu, kuinka alkupisteessä olemme. Noin 98 prosenttia käytössämme olevasta datasta on luotu viimeisen kahden vuoden aikana.  

"Yrityksissä alkaa olla tietoa ja kiinnostusta, mutta käytännön toteutuksen osalta valtaosa on vasta alkuvaiheessa", toteaa Osto&Logistiikan haastattelema Paajanen. 

VTT:n tutkija huomauttaa, että yritysten parissa on tapahtunut selvä asennemuutos parin viime vuoden aikana. Vielä viisi vuotta sitten yrityksen data haluttiin pitää visusti piilossa. Se oli keskeinen osa salassapitosopimuksia. Nyt tilanne on toinen. DHL:n ennusteen mukaan 60 prosenttia logistiikkasektorin yrityksistä aikoo investoida isoon dataan ja analyysialustoihin seuraavan viiden vuoden kuluessa. 

Työkaluja, ei sanahelinää

Yrityksissä on käytössä paljon erilaisia sisäisiä tietojärjestelmiä, excel-taulukoita ja spend-analyysejä sekä itsekoodattuja ohjelmia. Noin 80 prosenttia yrityksistä tarvitsee Paanasen mukaan edelleen perusanalytiikkaa kuten kustannusanalyysejä. Tämä perustaso on oltava hallussa, ennen kuin voidaan siirtyä kehittyneempiin data-analyyseihin, kuten dynaamisiin kustannusvertailuihin tai globaaleihin benchmarkkausmittauksiin.  

Tutkija huomauttaa, että yritykset kaipaavat nyt integroitavia työkaluja osaksi liiketoimintaprosessejaan, ei sanahelinää. Ison datan hyödyntämisen lähtökohtana tulee aina olla yrityksen omat tarpeet. Paanasen mukaan asiasta kiinnostuneen yrityksen kannattaa miettiä ensin, mistä tiedosta on yritykselle hyötyä ja etenkin, miten tietoa on tarkoitus hyödyntää liiketoiminnassa.

Näkökulmana voivat olla yrityksen, myynnin, hankinnan tai tuotekehityksen tarpeet. Onnistunut analyysi edellyttää oikeiden kysymysten kysymistä.  

"Tiedolla saa lisää kilpailukykyä, mutta jos kilpailijat hyödyntävät jo samaa dataa, päästään korkeintaan samalle viivalle", muistuttaa Paajanen.  

Ota palveluntarjoaja kumppaniksi

Kaikki yritykset eivät tarvitse kalleinta ja monimutkaisinta data-analytiikkaa. Pienilläkin satsauksilla saa aikaiseksi merkittäviä tuloksia. Useimmiten ulkoinen palveluntarjoaja on järkevin ratkaisu. Silloin yrityksen ei tarvitse investoida perusanalytiikkaan, mutta se saa käyttöönsä kattavammat tietolähteet ja osaamisen.

IT-ratkaisujen palveluntarjoajien kanssa kannattaa Paajasen mukaan rakentaa kumppanuussuhde. Kyseessä on liiketaloudellisesti riskialtis asia. Vaatii aikaa ja molemminpuolista ymmärrystä selvittää, mitä tietoa tarvitaan.

Ennen kaikkea on muistettava, että big data -analytiikasta on hyötyä vasta, kun ihminen tekee sen tuottamaan tietoon perustuvia päätöksiä tai toimenpiteitä. Big datankin keskiöstä löytyy ihminen.

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva