Päämainos

Bryssel: Lisää tehoa julkisiin hankintoihin

04.10.2017
Teksti Heli Satuli

EU-komissio esittää useita toimia, joiden tavoitteena on parantaa julkisten hankintojen tehokkuutta ja ammattimaisuutta. Julkisiin palveluihin ja tuotteisiin käytetään vuosittain huimat kaksi biljoonaa euroa. Investointien on komission mukaan autettava nykyistä paremmin nopeuttamaan innovointia ja saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteet EU-maissa.  

EU-komissio perustaa jäsenmaiden käyttöön julkisten hankintojen neuvontapalvelun. Viranomaiset voivat pyytää komissiota tarkastamaan, onko hankintasuunnitelma EU:n lainsäädännön mukainen.  

Liian moni julkinen hanke epäonnistuu heti alusta alkaen tai tulee maksamaan miljoonia ylimääräistä, koska projektipäälliköt eivät ymmärrä suuriin hankintoihin sovellettavia sääntöjä. Ennakkoarviointimekanismi on jäsenmaille vapaaehtoinen.  

Operaatio ostajien ammatillistaminen 

Komissio haluaa myös, että jäsenmaat panostavat nykyistä enemmän julkisten hankintojen tekijöiden osaamiseen. Niiden on varmistettava, että julkisilla ostajilla on tarvittavat taidot ja tekninen osaaminen, joita tarvitaan sääntöjen noudattamiseksi ja sen takaamiseksi, että veronmaksajat saavat vastineeksi rahoilleen parhaat tavarat ja parhaat palvelut.  

Jäsenvaltioita kannustetaan laatimaan hankintoja varten strategia, jossa keskitytään myös neljään muuhun tavoitteeseen: ympäristöä säästävien, innovatiivisten ja sosiaalisten perusteiden käyttöön julkisissa hankinnoissa, pk-yritysten osallistumisedellytysten parantamiseen, hankintoja koskevien tietojen avoimuuden parantamiseen ja hankintamenettelyiden digitalisoimiseen.  

Merkittävä osa Euroopan julkisista investoinneista tehdään julkisten hankintojen kautta. Niihin käytetään vuosittain kaksi biljoonaa euroa, mikä vastaa 14 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.  

Julkisia hankintoja koskevassa EU:n lainsäädännössä edellytetään, että kaikki riittävän suuret julkiset hankintasopimukset on kilpailutettava niin, että niissä noudatetaan avoimuuden, yhdenvertaisen kohtelun ja syrjimättömyyden periaatteita. Näitä sääntöjä yksinkertaistettiin vuonna 2014.  

Viranomaisia kannustetaan noudattamaan laadullisia perusteita, suosimaan innovatiivisia ja energiaa säästäviä ratkaisuja tai edellyttämään kestävää ja sosiaalisesti osallistavaa lähestymistapaa. 

 

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva