Päämainos
EU valmistelee sääntelyä drone-lennokeille
Teknologia 28.08. 13:33

EU valmistelee sääntelyä drone-lennokeille

Kaksi tavoitetta: Euroopasta alan markkinajohtaja ja turvallisuusongelmat kuriin.

28.08.2017
Teksti Heli Satuli

EU-komissio valmistelee kauko-ohjattavia lennokkeja eli droneja koskevaa eurooppalaista sääntelyä.

Liikennekomissaari Violeta Bulcin mukaan droneihin sisältyy monia mahdollisuuksia kehittää kansalaisille uusia palveluja ja uusia liiketoimintamalleja.

- Ennen kaikkea niissä piilee valtava talouskasvupotentiaali. Haluamme, että EU on maailman johtaja tällä sektorilla ja meillä on turvalliset, toimivat markkinat vuoteen 2019 mennessä, totesi Bulc komission lehdistötilaisuudessa Brysselissä.

Liikennekomissaarin mukaan komissio on sitoutunut kehittämään alalle kattavan sääntelyn, joka auttaa eurooppalaisia toimijoita menestymään. Lakien lisäksi Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA) tekee parhaillaan yhteistyötä jäsenvaltioiden ja alan yritysten kanssa valmistellakseen lennokkeja koskevat eurooppalaiset turvallisuusmääräykset. Komissio myös rahoittaa useita drone-hankkeita, joissa keskitytään lennokkien integrointiin ilmailujärjestelmään. Kauko-ohjattavien lennokkien rekisteröinti, niiden e-tunnistaminen ja geo-aidat on tarkoitus ottaa käyttöön EU-maissa vuoteen 2019 mennessä.

Markkinat valtavassa kasvussa


Eurooppalaista lennokkiteollisuutta edustava DMAE-järjestö on kehitykseen tyytyväinen. Droneista on kasvamassa miljardibisnes. Markkinoiden arvioidaan olevan Euroopassa kolmen vuoden kuluttua jo 10 miljardin euron arvoiset. Drone-lennokkeja käytetään muun muassa tietojen keräämiseen useille aloille, infrastruktuuritarkastuksiin sekä etenkin eri tyyppisten palveluiden tarjoamiseen esimerkiksi kuljetus-, logistiikka- ja maataloussektoreilla.

Yhteisellä eurooppalaisella sääntelyllä alkaa olla kiire. EU-lait kattavat nykyisellään vain yli 150 kilon painavat ilma-alukset. Painorajan alittavien laitteiden osalta jäsenvaltiot ovat vastuussa sääntelystä. EU-maat ovat hyvin eri tilanteessa lennokkeja koskevan sääntelyn suhteen. Hajanaisuus haittaa uusien tuotteiden kehittämistä, teknologian käyttöönottoa ja aiheuttaa turvallisuus- ja tietosuojariskejä.

Esimerkiksi Britanniassa raportoitiin viime vuonna 70 lentokoneiden ja lennokkien välistä onnettomuustapausta. Parantaakseen lentoturvallisuutta Britanniassa maan liikennevirasto on päättänyt velvoittaa jokaisen lennokin käyttäjän  turvallisuuskokeisiin. Lisäksi lennokit on rekisteröitävä ja varustettava ohjelmistolla, joka estää niitä lentämästä riskialueille kuten lentokentille ja vankiloihin. Lennokkien käytöstä huumeiden ja muiden laittomien tavaroiden kuljettamiseen vankiloihin on tullut viime vuosina vakava ongelma.

Suomessa lennokkeihin sovelletaan ilmailulakia, jonka mukaisesti lentoliikenteelle vaaraa aiheuttava toiminta tai lentoliikenteen sujuvuutta häiritsevä toiminta on kielletty. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lennokin lennättäjän on syytä pysyä laitteinensa kaukana miehitetyistä ilma-aluksista.

JAA