Päämainos

Helsingissä pohdittiin ilmailupäästöjä

ICAOn johdolla lentoyhtiöt paneutuivat uuden päästöjärjestelmän CORSIAN haasteisiin.

01.04.2019
Teksti Esko Lukkari

Helsingissä viime viikolla 26.3. alkaneessa kaksipäiväisessä kansainvälisen päästöjärjestelmän CORSIAN tapaamisessa keskusteltiin ilmailun uudesta päästöjärjestelmästä.

Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOn johdolla lentoyhtiöt, järjestöt ja viranomaiset pureutuivat uuden päästöjärjestelmän omaksumiseen ja kehittämiseen.

Erityisesti Euroopan ja Pohjois-Atlantin alueen valtioita kokoava tilaisuus oli yksi viidestä, ICAOn (International Civil Aviation Organization) johdolla järjestetyistä, kaikki maanosat kattavista CORSIA- työpajoista.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom järjesti Helsingin tapahtuman ICAOn pyynnöstä. Traficon tiedotti tapahtumasta 26.3.

”Olemme Suomessa tiukasti sitoutuneet ilmailun päästötavoitteiden saavuttamiseen ja haluamme vahvasti tukea CORSIAn täytäntöönpanoa. ICAOn CORSIA-työpajan järjestäminen on meille erittäin mieluinen tehtävä ja toivomme työpajan tuotosten kannustavan globaalisti entistä kunnianhimoisempiin ilmailun ilmastotavoitteisiin”, sanoo tiedotteessa Traficomin pääjohtaja Kirsi Karlamaa.  

Helsingin työpajoissa keskityttiin erityisesti päästöjen tarkkailuun, raportointiin ja todentamiseen.

Muutos alkaa vuodesta 2020

CORSIAn tavoitteena on lentoliikenteen hiilineutraalikasvu vuodesta 2020 ja se toimii siten, että lentoyhtiöt hyvittävät kansainvälisen lentoliikenteen päästöjen kasvun ostamalla päästöyksiköitä hiilimarkkinoilta.

”ICAOn neuvosto hyväksyi maaliskuun alussa käytettävien päästöyksiköiden kriteerit. Pohjoismaat ovat mukana asiantuntijaryhmässä, joka jatkaa työtä arvioimalla kriteerien pohjalta päästöyksiköitä tuottavia hankeohjelmia sekä tekemällä suosituksia käytettävistä päästöyksiköistä ICAOn neuvostolle”, kertoo johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner.

Vuoden alusta alkoi lentoyhtiöiden päästöjentarkkailuvelvoite CORSIAn puitteissa. Nyt kerättävän tiedon avulla lasketaan päästöjen taso, johon päästöjen kasvua verrataan. Vertailutasona tulee toimimaan vuosien 2019 ja 2020 päästöjen keskiarvo.

CORSIAsta pakollinen

Päästöjen tarkkailua, raportointia ja todentamista koskevat ICAOn standardit ja suositellut menettelytavat tulivat voimaan 1.1.2019 ja EU:ssa ne toimeenpannaan päästökauppadirektiivin kautta. Komissio antoi maaliskuun alussa asetusluonnoksen CORSIAn MRV-säännöksistä (monitoring, reporting and verification system), joita käsitellään seuraavien kuukausien aikana EU-parlamentissa ja neuvostossa.

CORSIA on vapaaehtoinen ICAOn jäsenvaltioille vuosina 2021-2026 ja pakollinen vuosina 2027-2035. Vuonna 2021 alkava päästöjenhyvitysvelvoite lasketaan järjestelmään kuuluvien jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä, kun taas lentoyhtiöiden on raportoitava päästönsä kaikilta ICAOn jäsenvaltioiden välisiltä reiteiltä.

Tällä hetkellä CORSIAn vapaaehtoiseen vaiheeseen on ilmoittautunut mukaan 79 valtiota kattaen lähes 77 prosenttia kansainvälisestä lentoliikenteestä.

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva