Päämainos
Kuusi tavallisinta varastojen turvallisuusriskiä
Sisälogistiikka 08.01. 06:00

Kuusi tavallisinta varastojen turvallisuusriskiä

Työtapaturmien ehkäisy ei vaadi paljon rahaa.

08.01.2021
Teksti Heli Satuli kuvat McCue Corporation

Keskimäärin viisi prosenttia yritysten varastohenkilökunnasta joutuu työtapaturman uhriksi. Henkilökunnalle tapahtuvien onnettomuuksien määrällä mitattuna sisälogistiikka on länsimaissa yksi vaarallisimmista toimialoista.

Työturvallisuuden priorisointi ja onnettomuuksien ehkäiseminen tunnetusti lisäävät työssä viihtymistä ja varaston prosessien tehokkuutta. All Things Supply Chain -blogi listaa yksinkertaisia keinoja, joilla tapaturmariskiä voi pienentää.

Ongelma: sotkuiset työtilat
Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset ovat yleisimpiä onnettomuuksia varastotöissä. Usein ensisijainen syypää tapaturmaan on sotkuinen työalue. Alueet ovat täynnä pakkauksia, lattialle läikkyy vahingossa jotain eikä kukaan puhdista sitä kunnolla tai työntekijät varastoivat laitteita väärin. Kaikki nämä tilanteet aiheuttavat tapaturmariskejä, ergonomiaongelmia ja vaikuttavat työntekijöiden turvallisuuteen.

Ratkaisu: Määritä lajittelua, varastointia ja lastausta koskevat alueet ja aseta riittävästi roskasäiliöitä pakkausmateriaaleille. Säilytä siivoustarvikkeet helposti saatavalla sekä huolehdi asianmukaisista keinoista hävittää vaaralliset materiaalit. Varmista, että kaikkien laitteiden varastointialue on lähellä käyttöpaikkaa ja että laite palautetaan tälle alueelle heti käytön jälkeen. Aseta lattialle liukumattomia mattoja siksi aikaa, kunnes vuodot puhdistetaan.

Ongelma: väärät nostotekniikat
Selkävammat ovat varastohenkilökunnan keskuudessa yleisiä ja muodostavat 20 prosenttia työtapaturmista. Nämä vammat vähentävät yrityksen tuottavuutta ja usein työntekijä saattaa menettää kokonaan työkykynsä. Monesti selkävamma syntyy, kun työntekijä aliarvioi taakan painon, eikä käytä oikeita tekniikoita tai nostolaitteita raskaan esineen nostamiseen.

Ratkaisu: Säilytä manuaalisesti siirrettäviä esineitä korkeudella, joka ei vaadi työntekijöitä kumartumaan tai kurkottamaan. Kannusta henkilöstöä käyttämään oikeita nostotekniikoita eli esimerkiksi taivuttamaan polvia. Kiellä henkilökuntaa käsittelemästä raskaampia esineitä käsin ja tarjoa nostolaitteita henkilökunnan käyttöön. Varmista, että henkilökunta on koulutettu käyttämään laitetta oikein.

Ongelma: koulutuksen puute
Varastotyössä ammatillinen koulutus on usein etusijalla turvallisuuskoulutukseen nähden. Vaikka useimmat yritykset tarjoavat henkilökunnalle yhtenäisen turvallisuuskoulutuksen osana työhön perehdytystä, ilman säännöllisiä kertauskursseja, henkilökunta unohtaa pian turvallisuuskäytännöt työn arjessa.

Ratkaisu: Jokaisen varastossa työskentelevän on oltava ajan tasalla uusimmista turvallisuuskäytännöistä. Koko varaston henkilökunnan kattava, jatkuva turvallisuuskoulutus ja ammatillisten taitojen päivittäminen ovat paras käytäntö varmistaa, että henkilökunta on tietoinen varastotyön riskeistä, osaa tehdä riskinarviointeja ja toteuttaa tarvittavat ehkäisevät toimenpiteet.

Ongelma: tavaroiden varastointi purku- ja lastausalueilla
Huonosti varastoidut tavarat voivat liikkua siirron aikana tai kaatua, jos nostolaite tai ajoneuvo kolhaisee niitä. Tuloksena voi olla erilaisia vammoja pienistä mustelmista vakaviin, kuten aivotärähdyksiin. Väärä varastointi voi myös aiheuttaa vaarallisia tilanteita, joissa yhteen sopimattomat vaaralliset aineet joutuvat kosketuksiin toistensa kanssa tai saastuttavat muita tuotteita. Tämä voi aiheuttaa tulipalovaaran tai työntekijöille terveysriskin.

Ratkaisu: Laatikot ja kuormalavat tulee pinota pystysuoraan. Kaikki esineet, joita ei voi helposti pinota, on sijoitettava säiliöön, joka estää niiden liikkumisen. Säilytä aina raskaita esineitä alimpana ja kevyempiä esineitä ylhäällä. Koko henkilökunnan tulee käyttää suojaavia hattuja ja muita suojavarusteita varastossa.

Ongelma: riittämätön palontorjunta
Tulipalot voivat tuhota koko varaston henkilövahingoista puhumattakaan. Varastopalo voi olla taloudellisesti tuhoisa yritykselle. Suurin osa varastopaloista johtuu sähkölaitteiden toimintahäiriöistä, hitsauskipinöistä, avoimesta tulesta tai polttoainevuodoista.

Ratkaisu: Varmista, että henkilökunta osallistuu säännöllisiin paloharjoituksiin ja turvallisuuskoulutukseen, jossa kerrataan uloskäynnit, kokoontumispaikat ja sammuttimet. Syttyvien tuotteiden oikea varastointi on keskeistä. Lisäksi on  huolehdittava, että poistumistiet ovat helppokulkuiset. Tärkein kaikista on tehokas sprinklerijärjestelmä, joka varmistaa, että palo saadaan hallintaan ennen kuin se kasvaa liian suureksi.

Ongelma: heikko varastosuunnittelu
Huono tilankäytön suunnittelu voi aiheuttaa törmäyksiä, kaatumisia ja putoamisia sekä ergonomiavammoja.

Ratkaisu: Erottele varastoalue nimettyihin työalueisiin ja kytke toisiinsa liittyvät tehtävät lähekkäin. Vastaanottoalueella liikenne on usein varastossa suurinta. Tilava vastaanottoalue ja selkeät kulkusuunnat vähentävät ajoneuvojen ja jalankulkijoiden törmäysten todennäköisyyttä. Selkeät turvallisuusmerkinnät edistävät turvallisuuskulttuuria, joka ylittää vähimmäisstandardit.

 


 

Juttu on julkaistu aluperin Osto&Logistiikassa 6/2018

JAA