Päämainos
Kuvituskuva.
Kuljetukset 11.04. 10:40

Kuvituskuva.

Merenkulun onnettomuudet normaalitasolla viime vuonna

Onnettomuusilmoituksia oli vuoden aikana 34 ja vaaratilanteita kymmenen.

11.04.2024
Teksti Esko Lukkari

Suomen kauppamerenkulun onnettomuudet ja vaaratilanteet pysyivät normaalilla tasolla viime vuonna. Traficom vastaanotti vuoden aikana 41 kauppamerenkulun onnettomuusilmoitusta, joista 34 tapahtui Suomen vesialueilla ja vaaratilanteita oli kymmenen.

Onnettomuuksien määrät pysyivät pienestä noususta huolimatta keskimääräisellä tasolla. Viimeisten kymmenen vuoden aikana Suomen vesialueilla on tapahtunut vuosittain 25–41 kauppamerenkulun onnettomuutta. Yleisimmät onnettomuustyypit ovat karilleajot ja pohjakosketukset sekä törmäykset ja kosketukset.

Traficom tiedotti asiasta 9.4.

”Turvallisuustilanne on Suomessa hyvä”

Suomalaisen kauppamerenkulun turvallisuustilanne on hyvä. Riskitekijöitä voidaan karsia, kun onnettomuus- ja vaaratilanteista tehdään ilmoitus viranomaisille.

"Merenkulun turvallisuustilanne on vakaa ja hyvä. Nyt kun Suomi on Kansainvälisen merenkulujärjestö IMO:n neuvoston jäsen, meillä on entistä paremmat mahdollisuudet vaikuttaa Suomelle tärkeisiin säädöksiin myös turvallisuuden näkökulmasta", sanoo tiedotteessa pääjohtaja Jarkko Saarimäki.

Viime vuonna oli 32 suomalaisaluksille tapahtunutta onnettomuutta. Niistä 25 sattui Suomen vesialueella ja seitsemän onnettomuutta sattui aluksen ollessa ulkomailla. Vuonna 2022 tapahtui 27 onnettomuutta.

Suomalaisille aluksille sattui vuoden 2023 aikana yhdeksän vaaratilannetta, joista seitsemän tapahtui Suomen vesialueilla ja kaksi aluksen ollessa ulkomailla. Vastaavasti vuonna 2022 alukset ajautuivat kymmeneen vaaratilanteeseen, joista kahdeksan tapahtui Suomen vesialueilla ja kaksi ulkomailla.

Ilmoittaminen on tärkeää

Kauppamerenkulun onnettomuuksien seuraukset ovat olleet lieviä. Niistä ei ole aiheutunut vakavia haittoja ympäristölle, eivätkä ne ole johtaneet ihmishenkien menetyksiin tai vakaviin loukkaantumisiin.

Nykyisen kaltainen vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuus on ollut voimassa vasta vuodesta 2017 lähtien. Matalan ilmoituskynnyksen avulla viranomaiset saavat kuvan merenkulun turvallisuustilanteesta ja voivat ehkäistä onnettomuusriskejä. 

"Haluamme painottaa onnettomuus- ja vaaratilanteiden ilmoittamisen tärkeyttä sekä hyödyllisyyttä merenkulkijoille. Parantunut turvallisuus ja onnettomuuksien ennaltaehkäisy vähentävät myös asianosaisille ja yhteiskunnalle aiheutuvia kustannuksia", muistuttaa asiantuntija Esa Pasanen.

JAA