Päämainos
Auton jakohihna ja jakopää.
Teknologia 28.09. 06:49

Auton jakohihna ja jakopää.

Outokumpu kiistää OKTO-murskeen yhteyden jakopääongelmiin

Yhtiön mukaan Aalto-yliopiston aiempi tutkimus ei pitänyt kromimursketta syyllisenä.

28.09.2022
Teksti Esko Lukkari kuvat Mika Räisänen / Geologian tutkimuskeskus

Outokumpu kiistää Oulun yliopiston tutkimustuloksen ferrokromikuonan aiheuttamista autojen jakopääongelmista. Oulun alueella vuosina 2008–2015 ilmeni ongelmia autojen jakopään hihnojen kulumisessa.

Yliopiston tuoreen tutkimuksen mukaan Outokummun tuottama tien päällystyksessä käytettävän OKTO-murske olisi ollut ongelmien syy.

Outokumpu julkisti vastineensa 20.9.

Outokummun mukaan aiemmat tutkimukset eivät tue yliopiston tutkimustuloksia ja että autojen jakopään ongelmat ovat globaali haaste. Yhtiö kertoo suhtautuvansa kriittisesti jopa yliopiston tutkimuksen rahoituspohjaan, koska mukana on ollut isoja autovalmistajia.

Aalto päättyi korroosioon

Outokummun OKTO-murskeen vaikutusta Oulun alueen autojen jakohihnaongelmiin tutki aiemmin Aalto-yliopisto vuonna 2014 Liikenneviraston toimeksiantona Lapin AMK:n kanssa. Tutkimuksen mukaan OKTO-murskeella ei ollut osuutta jakohihnojen vaurioihin vaan hihnat rikkoutuivat todennäköisesti korroosion ja moottoritilaan kertyvän ja siellä kehittyvän hankaavan pölyn yhteisvaikutuksesta.

Oulun yliopisto tutkia asiaa aikavälillä 2019–2022, yhteistyössä useamman yhteistyökumppanin ja rahoittajan kanssa. Outokumpu on saanut yhteenvedon tuloksista kesän 2022 aikana, mutta pyynnöistä huolimatta Outokumpu ei ole saanut mahdollisuutta tutustua koko tutkimusmateriaaliin.

Outokumpu kertoo tiedotteensa olevansa yllättyneitä tuloksista, sillä ne poikkeavat aiemmin toteutetusta, riippumattomien tahojen tekemästä tutkimuksesta.

”Lisäksi suhtaudumme tehdyn tutkimuksen rahoituspohjaan kriittisesti, sillä tutkimuskumppaneiden edustamat automerkit, esimerkiksi VW-konsernin autot, BMW, Volvo, Ford, Opel, Land Rover ja Mercedes-Benz, ovat eurooppalaisten kuluttajien mukaan kärsineet jakopäähän liittyvistä ongelmista OKTO-murskeesta riippumatta”, sanotaan tiedotteessa.

Jakopääongelmat globaali haaste

Outokummun mukaan autoteollisuus on kärsinyt jakopäähän liittyvistä ongelmista globaalisti useamman vuosikymmenen ajan, useiden automerkkien osalta. Jakopääongelmista on nostettu autoteollisuutta vastaan myös joukkokanteita.

Jatkuvasti tiukentuneessa kilpailussa autoteollisuus on tehnyt ratkaisuja, jotka heijastuvat myös jakopäänkesto-ominaisuuksiin eri automerkeissä. Tällaisia ovat esimerkiksi autojen moottoreissa käytetyt jatkuvasti keveämmät materiaalit autojen painon ja polttoaineenkulutuksen minimoimiseksi, autojen huoltovälien pidentäminen sekä markkinoille mahdollisimman nopeasti tuodut uudet moottorikonstruktiot.

Outokummun mielestä Oulun alueen jakopääongelmia on syytä tutkia perusteellisemmin. Oulun yliopisto ei ole pyydettäessä esittänyt riittäviä tietoja jakopääongelmien luonteesta, korjattujen autojen ajokilometrimääristä tai huolto-ohjelman noudattamisesta. Näillä tiedoilla on kriittinen merkitys ongelmatiikan selvittämisessä ja tutkimustulosten ymmärtämisessä.

”Vaikka autojen jakopääongelmat ovat tunnetusti globaali autoteollisuuden haaste, OKTO-murskeella voi olla yhteys Oulun seudun jakopääongelmiin. Koska tehtyjen tutkimusten tulokset ovat ristiriidassa keskenään ja Oulun yliopisto ei ole jakanut pyytämäämme relevanttia dataa, toivomme, että aihetta tutkitaan vielä riippumattoman rahoituksen turvin ja OKTO-murskeen rooli selvitetään perinpohjaisesti”, sanoo tiedotteessa Outokummun ferrokromiliiketoiminnasta vastaava johtaja Martti Sassi.

OKTO-murske on rakennustuote

OKTO-murske on rakennustuote, jota valmistetaan ferrokromin valmistamisen sivutuotteena. Outokummun Tornion tehtailla valmistetaan ferrokromia, ja tässä prosessissa syntyy ferrokromikuonaa. Osa ferrokromikuonasta prosessoidaan OKTO®-rakennustuotteiksi.

OKTO-mursketta on käytetty asfaltin valmistukseen Oulun alueella ja lisäksi sitä on myyty Viroon ja Ruotsiin vähäisiä määriä vastaavaan käyttötarkoitukseen. Tietojemme mukaan OKTO-murskeen käyttö ei ole aiheuttanut autojen jakopääongelmia Virossa eikä Ruotsissa.

OKTO-murskeet ovat yhtiön mukaan asfalttikivenä Suomen kovimpia ja kestävimpiä ja täyttävät moottoriteille asetetut tiukat laatuvaatimukset päällystekiven suhteen sekä voimassa olevan standardin EN 13043. Tuote on CE-merkitty.

JAA