Päämainos

Suomi saanee keskitetyn avaruushallinnon

30.01.2018
Teksti Esko Lukkari

Suomi saattaa siirtyä avaruushallinnossaan keskitettyyn malliin kilpailijamaitten tapaan. Liikenne- ja viestintäministeriö on teettänyt CGI Suomi Oy:lla vertailututkimuksen eri Euroopan maiden tavasta organisoida avaruushallintonsa. 

Suomessa avaruushallinto on hajautettu. Useat eri laitokset ja virastot, useamman eri ministeriön hallinnonaloilta, osallistuvat kansalliselle avaruushallinnolle kuuluvien tehtävien hoitamiseen. Ruotsin, Norjan, Itävallan, Luxemburgin ja Ranskan avaruushallinto on taas keskitettyä.  

Avaruushallintomallin selvitys on osa hallituksen kansallisen avaruushallinnon tarpeen arviointia. Myös suomalaiset avaruusalan toimijat ovat toivoneet keskitetyn avaruushallinnon tarpeen arviointia. 

Avaruuteen liittyvä toiminta on mahdollinen tulevaisuuden kasvuala, joten kansallisen avaruushallinnon rooli avaruusalan toiminnan säätelijänä ja rahoittajana on merkittävä.  

Selvityksen perusteella keskitetty avaruushallinto ja hyvin valmisteltu, parlamentaarisesti käsitelty avaruusstrategia vaikuttavat olevan keskeisiä menestystekijöitä. Myös Suomeen parhaiten vertautuvissa verrokkimaissa (Ruotsissa, Norjassa ja Itävallassa) eurooppalainen avaruusyhteistyö ja pääsy avaruuteen nähdään strategisena tavoitteena. 

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva