Päämainos
Yhteinen alusta kaikelle tiedolle
Teknologia 06.11. 10:39

Yhteinen alusta kaikelle tiedolle

Logistiikkayrityksiltä puuttuu usein turvallinen keino jakaa dataansa. Mega-alusta AEOLIX pyrkii ratkaisemaan ongelman.

06.11.2017
Teksti Heli Satuli kuvat Port of Bordeaux

Logistiikkayrityksillä on käytössään valtaiset määrät dataa, jota hyödyntämällä toimitusketjuista on mahdollista saada nykyistä läpinäkyvämpiä. Toimitusketjujen avoimuus ja yleiseurooppalaiset logistiikkaratkaisut lisäävät tehokkuutta ja tuottavuutta. Ennen kaikkea ne vähentävät kustannuksia, kuljetusaikoja ja logistiikan ympäristövaikutuksia.

Tiedonkulun puute on kuitenkin iso este läpinäkyvämpien toimitusketjujen tiellä. Tietojärjestelmät ovat hajanaisia ja kullakin yrityksellä on omat ratkaisunsa ja liiketoimintamallinsa.

"Järjestelmät eivät keskustele keskenään, eivätkä yritykset halua jakaa dataansa", selventää kansainvälisen maantiekuljetusliitto IRUn tutkimusosaston johtaja Iraklis Stamos Osto&Logistiikalle.  

Tiedonkulun puute maksaa miljoonia

Stamos nostaa esimerkiksi yli 80:ssa maassa toimiva Mondelez Internationalin. Monikansallinen yritys valmistaa suomalaisillekin tuttuja makeisia, keksejä ja välipalatuotteita sekä työllistää noin 107 000 ihmistä ympäri maailmaa.

Silti yritykseltä puuttuu järjestelmä, jolla se voisi välittää turvallisesti dataa toimitusketjulle. Yrityksen varastot eivät voi esimerkiksi kommunikoida kuljetusliikkeille, milloin lasti on valmis lähtemään varastolta eteenpäin. Rekat saapuvat varastoille usein liian aikaisin ja tukkivat kulkuväylät. Yrityksen mukaan tiedonkulun puute aiheuttaa sille 35 miljoonan euron kustannukset joka vuosi.

Eurooppalainen AEOLIX-projekti pyrkii tarjoamaan ratkaisun ongelmaan. AEOLIX on mega-alusta, johon on integroitu kaikkien projektissa mukana olevien tahojen omat tietojärjestelmät. Alustan kautta toimijat voivat välittää saumattomasti ja tietoturvallisesti tietoja sekä keskustella mukana olevien toimijoiden kanssa.

Projektissa on mukana lähes 40 tahoa, logistiikkayrityksiä ja viranomaisia.  

"AEOLIX on kuin vanhan ajan puhelinkeskuksen välittäjä. Se tuo yhteen yrityksen ja sen sopimuskumppanit", toteaa Stamos.  

Jatkuvuus turvattu

Osa datasta on avointa kaikille toimijoille, kuten reaaliaikaiset tiedot liikennetilanteesta, onnettomuuksista, tietöistä ja säästä. Muu data on yrityksen ja sopimuskumppaneiden välistä.

Jos esimerkiksi Ranskan Bordeauxin satamaan saapumassa oleva alus on myöhässä, lastin kuljetuksesta huolehtiva rekka saa tiedon asiasta automaattisesti. Se voi estää pullonkaulojen muodostumisen. Samoin rekan lastia Rotterdamissa odottava laiva tietää jäädä odottamaan. Läpinäkyvyyden ja tiedonkulun ansiosta kaikki toimitusketjussa tietävät, mitä tapahtuu.  

EU-rahoitteisen projektin päättyessä vuonna 2019 kaikista osallistujista tulee AEOLIXin osakkaita, jotta alustan jatkuvuus turvataan.

JAA

LUETUIMMAT
Artikkelin nostokuva
Artikkelin nostokuva