Päämainos

EU-komissio julkisti uudet ohjeet julkisiin hankintoihin

14.02.2018
Teksti Heli Satuli

EU-komissio on julkistanut uudet julkisia hankintoja koskevat ohjeet kansallisille, alueellisille ja paikallisille EU-rahoitushankkeista vastaaville viranomaisille. Ohjeiden tarkoituksena on varmistaa nykyistä tehokkaammat ja avoimemmat julkiset hankintamenettelyt.

"Järkevät tarjouskilpailumenettelyt ovat avainasemassa, kun yritämme välttää EU:n budjetin väärinkäytön ja varmistaa, että jokainen euro käytetään mahdollisimman tehokkaasti hyödyksi", totesi aluepolitiikasta vastaava komissaari Corina Creţu Brysselissä järjestetyssä lehdistötilaisuudessa.

Uudet ohjeet kattavat hankintaprosessin alusta loppuun - suunnittelusta ja tarjouskilpailun julkaisusta tekijän valintaan, arviointiin ja projektin toteuttamiseen asti. Komission mukaan ohjeet voivat olla hyödyksi myös muiden hankintojen toteuttamisessa.

Ohjeisiin sisältyy joka vaihetta koskevia vinkkejä virheiden välttämiseksi sekä hyviä käytäntöjä ja hyödyllisiä linkkejä ja malleja. Ohjeissa selitetään myös, miten parhaiten hyödyntää uuden julkisia hankintoja koskevan direktiivin tarjoamia mahdollisuuksia.

Uuden direktiivin tavoitteena on vähentää byrokratiaa ja siirtää dokumenttien käsittely verkkoon. Näin toivotaan, että julkisiin tarjouskilpailuihin osallistuminen olisi pk-yrityksille helpompaa. Kriteereissä on mahdollisuus myös suosia sosiaalisesti vastuullisia yrityksiä ja innovatiivisia, ympäristöystävällisiä tuotteita.

JAA