Päämainos
Digityökalut nopeuttavat hankintatoimen kehittämistä
Hankinta 29.03. 11:17

Digityökalut nopeuttavat hankintatoimen kehittämistä

Efora on älykkään hankintatoimen pioneereja Suomessa. 

29.03.2018
Teksti Esko Lukkari kuvat Stora Enso

Hankintatoimen digitalisointi etenee nyt vauhdilla Suomessa isoissa yrityksissä. Teollisuuden ja isojen palveluyhtiöiden käyttöön ottamista uusista digityökaluista alkaa olla jo kokemuksia.  

Tilausketjujen läpinäkyvyyden lisääminen on päivän sana. Jotta digityökaluista saadaan integroinnin hyödyt irti, on eri osapuolten sitouduttava aidosti niiden käyttämiseen. 

Stora Enson omistama Efora on teollisuuden kärkiyhtiöitä hankintatoimen digitalisoinnissa ja uusien digityökalujen käyttöönotossa. 

Hankintajohtaja Pasi Laukkanen sanoo, että tilausmenettely on nopeutunut viime vuosina dramaattisesti. Esimerkiksi alihankkijatyön tilaamisen kesto on lyhentynyt nopeasti muutamasta päivästä pariin tuntiin. 

”StoraEnsossa automaattisella SiteManager-työkalulla esimerkiksi huoltotyön toteuttaminen on nopeutunut hurjasti. Ison tehtaan huoltoseisokissa voi olla mukana satoja työntekijöitä ja jopa kymmeniä eri yrityksiä. Kun yritystietojen ja viranomaisten vaatimien tietojen tarkistaminen automatisoidaan ja tuntityökirjaukset tehdään sähköisesti, vähenee hallinnollinen rutiinityö aivan oleellisesti”, Laukkanen toteaa. 

Sitoutuminen on välttämätöntä

Jotta digityökalujen hyödyt saadaan käyttöön, Laukkasen mukaan eri osapuolien on sitouduttava niiden käyttämiseen aidosti.  

”Koska viranomaiset, kuten vaikkapa verottaja, edellyttävät yritysten antavan paljon tietoja, on tietojen automatisointi keino nopeuttaa yrityksen prosesseja”, hän sanoo. 

Laukkasen mukaan myös alihankintatyön laskutuksen ja kustannusseurannan läpinäkyvyys on parantunut SiteManager-työkalulla avulla oleellisesti. Stora Enso on käyttänyt SiteManageria vuoden ajan kuudella tehtaallaan ja kolmella sahalla. Neljäs saha liittyy joukkoon kevään aikana. 

Seuraavana kehitysaskel on myös töiden tilaamisen automatisointi SiteManagerin avulla. 

SiteManager on Takamäki-yhtiöiden kehittämä digitaalinen työkalu. Sitä käyttävät Stora Enson ohella muutkin metsäyhtiöt ja myös Suomessa toimivat teräsyhtiöt. Vastaavanlaisia digityökaluja on muillakin yhtiöllä. 

KoneCranesin Agilon automatisoi varaosatilaukset 

Toinen hankintatoimen uusi työkalu on materiaalihallinnon automatisoinut Agilon. Sen omistaa KoneCranes, mutta Agilonia käyttävät monet muut isot konepajayhtiöt ja metsäyhtiöt sekä esimerkiksi isot tukkurit. 

Agilon on itse asiassa varaosia sisältävä lukollinen automaattivarasto tehtaan kyljessä. Varastosta tehdas saa nopeasti käyttöön tarvittavia varaosia pinkoodin tai sormenjälkitunnistuksen avulla. 

Agilonissa koko varaosien tilaus- ja toimitusketju on automatisoitu. Kun jokin varaosa on loppumassa varastosta, järjestelmä ilmoittaa tilanteen varaosien toimittajalle, joka täydentää varastoa. 

”Agilonissa voidaan varastoida kuitenkin vain alle 25 kg painavia varaosia”, Laukkanen sanoo. 

Stora Enso käyttää Agilon-järjestelmää viidellä suurella Suomen tehtaallaan. Agilon ollut käytössä yhtiössä parin vuoden ajan. Järjestelmän käyttö on levinnyt myös valmistavaan teollisuuteen. 

Laukkasen mukaan aivan Agilonia vastaavia muita automatisoituja materiaalienhallintaratkaisuja ei ole Suomessa markkinoilla. 

Integroitu E-katalogi tuo lisätehoa

Kolmas aivan uusi hankintatoimen työkalu on hajautetun hankinnan mahdollistama SAP-pohjainen E-katalogi. Siinä kahden yrityksen hankintatoimen järjestelmät integroidaan yhteen. Integraatio yltää aina tuotannonohjausjärjestelmään asti ja se on riippumaton päätelaitteesta. 

”Jos Stora Enson tehtaalla puuttuu vaikkapa turvasaappaita, kirjautuu käyttäjän älypuhelimella tekemä tilaus tilausjärjestelmään”, Laukkanen sanoo. 

Toimittajalle tilaus ja laskutus hoituu järjestelmässä automaattisesti.  

Erillisia E-tilausjärjestelmiä on ollut Suomessakin käytössä jo pitkään. Erillisjärjestelmä tuo kuitenkin yritykselle lisätyötä.  

”Vasta kun digitaalinen tilausjärjestelmä on tuotannonohjausjärjestelmään integroituna, se on tehokas”, Laukkanen toteaa. 

JAA