Päämainos
Tutkimus: toimitusketjun pimeys haittaa hankintajohtajia
Hankinta 12.03. 11:20

Tutkimus: toimitusketjun pimeys haittaa hankintajohtajia

Avoimuuden puute lisää sääntely-, maine- ja operatiivisia riskejä.

12.03.2018
Teksti Heli Satuli kuvat Istockphoto

Toimitusketjun avoimuus on yrityksille entistä tärkeämpää, jotta ne voivat hallita riskejä sekä varmistaa lakien ja hyvien toimintatapojen noudattamisen. Kuitenkin vain kuudella prosentilla hankintajohtajista on läpinäkyvä toimitusketju, jossa he pystyvät avoimesti seuraamaan toimittajia ketjun kaikissa portaissa. 65 prosenttia hankintajohtajista tuntee vain ensimmäisen portaan alihankkijansa. Näin paljastaa Deloitten vuotuinen maailmanlaajuinen hankintajohtajakysely.  

"On todella huolestuttavaa, että kahdella kolmesta hankintajohtajasta on vain rajoitettu näkyvyys toimittajiinsa", Deloitten hankintapäällikkö Brian Umbenhauer toteaa lehdistötiedotteessa. 
 
Deloitten Umbenhauerin mukaan tällä on merkittäviä seurauksia kaikilla toimialoilla toimiville organisaatioille. Avoimuuden puutteen vaikutukset näkyvät suoraan sääntelyn ja yritysvastuuvaatimusten täyttämisessä sekä toimitusketjun riskien tunnistamisessa ja lieventämisessä. 

Kustannusten alentaminen yhä ykköstavoite

Avoimuuden lisääminen etenkin hinnoittelun, toimittajan sijaintipaikkojen ja kriittisten riippuvuuksien suhteen auttaisi hankintajohtajia sekä luomaan arvoa että välttämään sääntely-, maine- ja operatiivisia riskejä. Deloitten kansainvälisten suuryritysten hankintajohtajille tekemän kyselyn mukaan riskien hallinta on ykkösprioriteetti 54 prosentille hankintajohtajista.  

Kun riskiluokitukset alenevat ja globaalit inflaatiopaineet vähenevät useimmilla mantereilla, hankintajohtajat painottavat entistä enemmän innovaatiota. Deloitten kyselyssä 58 prosenttia vastaajista toteaa, että heidän tämän vuoden ensisijainen tavoitteensa on uusien tuotteiden ja palveluiden käyttöönotto tai toiminnan laajentaminen uusille markkinoille.  

Kaikkein tärkein tavoite tänä vuonna on kuitenkin vanha tuttu: kustannusten alentaminen. 78 prosenttia hankintajohtajista nimeää sen keskeisimmäksi prioriteetikseen.

Digiosaamisen puute iso ongelma

Digitaalisten työkalujen ja sovellusten käyttöönotto hankinnoissa on sen sijaan yhä hidasta. 17 prosentilla kyselyyn vastanneista hankintajohtajista ei ole digitaalista hankintastrategiaa. Alle kolmasosa uskoo, että sellaisen strategian avulla hankintatoimi voisi saavuttaa tavoitteensa ja parantaa yrityksen arvoa. 

Osaaminen on suurin kompastuskivi digiteknologian käyttöönotossa. Kaikkiaan 51 prosenttia hankintajohtajista ei usko, että heidän nykyisillä tiimeillään on riittävät taidot ja kyvyt toteuttaa edes nykyinen hankintastrategia. Vain kolme prosenttia hankintajohtajista ilmoittaa, että tiimillä on tarvittavat digitaaliset valmiudet.

JAA