Päämainos
Sijoittajat suuntaavat katseensa hankintapäättäjiin
Hankinta 11.04. 10:50

Sijoittajat suuntaavat katseensa hankintapäättäjiin

Riskienhallinta nostaa hankinnan ja toimitusketjun investointipäätösten ytimeen. 

11.04.2018
Teksti Heli Satuli kuvat YK ITU

Sijoittajat kiinnittävät entistä enemmän huomiota yritysten ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja hallinnollisiin riskeihin tehdessään investointipäätöksiä. Viime vuosina sijoittajat ovat myös ymmärtäneet, että valtaosa näistä ongelmista ja riskeistä liittyy yrityksen toimitusketjuun. Perinteisesti tämän tyyppisiä riskejä on pidetty ei-taloudellisina, mutta nyt suuri osa sijoittajista näkee ne epäsuorina rahoitusriskeinä.  

Tämä kehitys asettaa YK:n alaisen Principles for Responsible Investment (PRI) eli vastuullisten investointien periaatteita käsittelevän raportin mukaan hankinta- ja toimitusketjun investointipäätösten ytimeen. 

"Emme tiedä" ei riitä vastaukseksi

PRI-raportissa perustellaan, miksi toimitusketjun ympäristö-, sosiaali- ja hallintoriskit on otettava huomioon investointien suojelemiseksi. Raportti kehottaa sijoittajia kysymään yrityksiltä yksityiskohtaisia kysymyksiä toimitusketjun muodostumisesta ja siitä, miten vastuullisuusasiat sisällytetään sopimuksiin ja miten ihmisiä koulutetaan hallitsemaan riskejä. Raportin kirjoittaja Greg Chant-Hall kehottaa sijoittajia ottamaan yhteyttä yrityksen hankintapäätösten tekijöihin löytääkseen vastauksia teknisiin toimitusketjun hallintaan liittyviin kysymyksiin. 
 
"Yritysten hankinnan ammattilaisten on kyettävä osoittamaan, miten riskit tunnistetaan ja miten niitä hallitaan monilla toimitusketjun tasoilla", toteaa Chant-Hall.  

Chant-Hall muistuttaa, että kun yrityksen toimitusjohtajalta kysytään vaikea kysymys, paine suodattuu hankinnan ja toimitusketjun päättäjien eteen. Yritys haluaa varmistaa, että seuraavalla kerralla sillä on antaa parempi vastaus. Sillä sijoittajille ei enää riitä vastaus, jonka mukaan riittäviä tietoja tilanteen arvioimiseksi ei ole.  

Toimitusketjun riskit vaihtelevat yrityksen toimialan, luonteen ja laajuuden mukaan. GreenBiz-raportin mukaan esimerkiksi rakentamisessa noin 75 prosenttia ympäristöriskeistä liittyy toimitusketjuun, kun taas sähkötyöalalla luku voi olla alle 10 prosenttia. 

Toimitusketjun tuntemus on kilpailuvaltti

Sijoittajat arvostavat yhä enemmän hyvää toimitusketjun riskienhallintaa. Sen ansioista reagointi ongelmiin on nopeampaa, brändin ja maineen suojelu tehokkaampaa ja riskienhallinta parantaa myös liiketoiminnan jatkuvuutta. Sijoittajien kiinnostus toimitusketjun riskejä kohtaan kannustaa yrityksiä ennakoivampiin toimiin. Se puolestaan parantaa sosiaali- ja ympäristökysymysten hallintaa kaikilla toimitusketjun tasoilla.  
 
"Hallitsemalla kokonaisvaltaisesti yrityksen ei-taloudellisia riskejä yritykset suojaavat taloudellista tuottoaan. Niille yrityksille, joilla on hyvä käsitys toimitusketjustaan, tämä on yhä isompi kilpailuvaltti", huomauttaa Chant-Hall. 

JAA