Päämainos

EU-komissio patistaa hyödyntämään innovaatioita julkisissa hankinnoissa

Uudet ohjeet neuvovat käyttämään vaihtoehtoisia hankintamenettelyjä.

21.05.2018
Teksti Heli Satuli

EU-komissio on julkistanut uudet tavaroiden ja palveluiden julkisia hankintoja koskevat ohjeet. Ohjeiden tavoitteena on kannustaa käyttämään julkisia hankintoja nykyistä enemmän innovoinnin edistämisen välineenä.

"EU-maiden julkisen tahon toimijat käyttävät lähes 14 prosenttia bruttokansantuotteesta palveluiden ja tuotteiden ostoon. Jos nämä rahamäärät käytetään strategisesti innovatiivisiin ratkaisuihin, julkiset hankinnat voivat tehokkaasti parantaa julkisten palveluiden laatua ja kestävyyttä. Tuloksena on taloudellisia ja sosiaalisia hyötyjä kaikille osapuolille", perusteli sisämarkkinoista, teollisuudesta ja yrittäjyydestä vastaava komissaari Elżbieta Bieńkowska Brysselissä ohjeiden julkistuksen yhteydessä.

Lontoo säästää miljoonia LED-valoilla

Esimerkiksi Lontoon julkinen liikenne toteutti analyysin, jossa tarkasteltiin LED-valaistuksen elinkaarikustannuksia ja -hyötyjä. Analyysi osoitti, että vaikka LED-valaistuksen käyttöönoton lyhyen aikavälin kustannukset ovat korkeammat kuin nykytilanne, keskipitkän ja pitkän aikavälin edut etenkin energiakustannuksissa kompensoivat käyttöönottokulut. Tuloksena solmittu kahdeksan miljoonan punnan puitesopimus LED-valaistuksesta auttaa Lontoon julkista liikennettä säästämään puolet energiankulutuksestaan, joka tarkoittaa miljoonien puntien rahansäästöä.

EU:n julkisia hankintoja koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin vuonna 2014 ja viime vuoden lokakuussa komissio julkisti aloitteen hankintojen kehittämisestä entistä modernimmiksi ja kestävämmiksi. Nyt julkaistut ohjeet täydentävät komission mukaan aiempia toimenpiteitä.

"Haluamme auttaa jäsenmaita luomaan kysyntää innovatiivisille yrityksille ja uusille ideoille", perusteli Bieńkowska.

Ohjeet koostuvat esimerkeistä, joissa kuvaillaan hyviä toimintatapoja muun muassa hallinnollisen taakan pienentämiseksi ja valintakriteerien muokkaamiseksi aiempaa joustavammiksi. Lisäksi rohkaistaan käyttämään "välittäjiä" innovaatioiden löytämiseksi.  Ohjeissa neuvotaan myös suunnittelemaan pk-yrityksille sopiva maksujärjestelmä innovaattoreiden houkuttelemiseksi entistä paremmin mukaan julkisiin hankintoihin.

EU-komission mukaan vaihtoehtoiset julkiset hankintamenettelyt kuten kilpaillut vuoropuhelut, suunnittelukilpailut tai innovaatiokumppanuudet voivat usein auttaa löytämään innovaatioita tavanomaista julkisten hankintojen prosessia paremmin. Ohjeista löytyy työkalupaketti, jossa ehdotetaan uudenlaisia hankintamenettelyjä ja kuinka ne voitaisiin jäsenmaissa toteuttaa.

JAA