Päämainos

Vt 4 Oulu-Kemi-välillä Oulujoen siltatyöt käyntiin

Kreate uudistaa kaksi siltaa Perämerenkaaren reitillä 11 miljoonan euron urakassa.

10.06.2019
Teksti Esko Lukkari

Kreate uudistaa Vt 4:llä Oulujoen ylittäviä siltoja. Urakkasopimus Väylän ja Kreaten kesken on allekirjoitettu. Työt käynnistyvät kesän aikana itäpuolisella sillalla, jonka jälkeen uusitaan lännen puoleinen silta. Työt valmistuvat kokonaan kesällä 2021.

Valtatie 4 kuuluu TEN-T -ydinverkkoon osana Bothnia Corridoria. Yhteysväli Oulu–Kemi on osa Suomen ja Ruotsin rannikkoseutujen satamakaupunkeja yhdistävää perämerenkaarta ja tärkeä elinkeinoelämän, matkailun ja kaivoskuljetusten reitti. Hankealue on 122 km.

Yhteysvälin vuorokausittaiset liikennemäärät vaihtelevat 6100 ja 51 500 auton välillä.  Liikennemääriin vaikuttavat Tornio–Haaparanta-aluekeskuksen kasvu, Ruotsin rajan ylittävä liikenne, Oulun ja Kemi–Tornio lentoasemat, Perämeren satamat sekä Tornion rajanylityspaikka. Suurimmat liikennemäärät ovat Oulun kohdalla.

Väylä tiedotti hankkeesta 3.6.

Uusi urakkamalli käytössä

Urakka toteutetaan rakentamisen lisäksi myös rakennussuunnittelun sisältävällä Suunnittele ja toteuta -urakkamuodolla. Urakkahinta on noin 11 miljoonaa euroa.

Siltojen suunnittelutyö on jo käynnissä ja kesäkuussa alkavat valmistelevat työt, joihin sisältyy muun muassa työtelineiden rakentaminen nykyisten siltojen alle. Syksyllä työt tuovat uusia järjestelyjä myös moottoritien liikenteeseen, kun molemmat ajoradat ohjataan länsipuoliselle sillalle. 

"Liikenteen käytössä on koko projektin ajan kaksi kaistaa kumpaankin suuntaan. Toki yhdellä sillalla nelikaistaisena soljuva liikenne tuo omat haasteensa sekä urakkaan että liikenteeseen. Toivommekin malttia ratin takana, jotta vältytään liikenneonnettomuuksilta ja kaikenlaisilta vaaratilanteilta", sanoo tiedotteessa kohteen työpäällikkö Kreaten Ville Tiiro.

Sujuvuutta liikenteeseen

Itäpuolen sillan valmistuttua on vuorossa länsipuolen sillan uusiminen. Kokonaisuudessaan urakka valmistuu kesällä 2021. Oulujoen siltatyömaalle oli alkuperäisessä hankesuunnitelmassa varattu peruskorjaus ja lisäkaistojen rakentaminen. Tarkemmassa katsannossa selvisi, että sillat on uusittava kokonaan.   

”Oulujoen siltojen uusimisen myötä saamme painorajoitukset pois ja kolmannet kaistat siltojen kohdalle. Niiden myötä liikenteen sujuvuus moottoritiellä paranee jatkossa merkittävästi”, Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä kertoo.

JAA