Päämainos

Yli 200:n tasoristeyksen turvallisuus paranee

Väylän nelivuotinen tasoristeysturvallisuutta parantava 65-ohjelma päättyy ensi vuonna.

10.06.2019
Teksti Esko Lukkari

LVM:n viime vuonna alkanut nelivuotinen tasoristeysohjelma sulkee 118 tasoristeystä ja parantaa 92:n liikenneturvallisuutta. Väylän toteuttama ohjelma parantavat tilannetta yli 200 tasoristeyskohteessa.

Väylävirasto tiedotti ohjelman etenemisestä 31.5.

"Nyt meneillään olevan ohjelman myötä pystymme sulkemaan 118 tasoristeystä ja parantamaan lisäksi 92 muuta tasoristeystä", sanoo tiedotteessa rautateiden rakennuttamisen projektipäällikkö Mikko A. Heiskanen Väylästä.

Lahti-Heinola


Suurin yksittäinen LVM:n ohjelman liitännäishanke on meneillään Lahti-Heinola -välillä. Siellä parannustoimenpiteet kohdistuvat kolmeenkymmeneenviiteen tasoristeykseen.

Vuonna 2018 valmistui yhteensä 33 kohdetta: 14 tasoristeystä poistettiin korvaavin tiejärjestelyin, neljä tasoristeystä varustettiin puomeilla ja 15 tasoristeystä parannettiin muilla tavoin.

Vuonna 2019 parannetaan tai poistetaan 91 tasoristeystä, vuonna 2020 noin 80 tasoristeystä ja vuonna 2021 loput kohteet.

Konkreettisten poisto- ja parannustöiden lisäksi Väylä tarkastaa tasoristeystensä kunnon ja näkemäalueet vähintään kerran vuodessa. Vuoden 2018 tarkistuskäynneillä todettiin, että 195 tasoristeykseen on asennettava pakollinen pysähtyminen -liikennemerkit (kansan kielellä STOP-merkit). Näiden osalta työt ovat edenneet liukkaasti ja tähän mennessä ao. merkit on asennettu jo 194 tasoristeykseen.

JAA