Päämainos
Terrafame palkkaa 150 uutta työntekijää
Hankinta 08.08. 10:14

Terrafame palkkaa 150 uutta työntekijää

Uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt on aloitettu maaliskuussa.

08.08.2019
Teksti Esko Lukkari

Terrafame uskoo tulevaisuuteen ja jatkaa akkukemikaalitehdashankettaan. Siinä yhtiön päätuote nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan nikkeli-kobolttisulfaateiksi, joita käytetään raaka-aineena sähköajoneuvojen akuissa. Tehtaan on määrä valmistua 2021.

Tämän vuoden toisella vuosineljänneksellä metallien hintojen laskun vuoksi 16 miljoonan euron liiketappion tehnyt yhtiö aikoo kasvattaa niin tuotantoa kuin henkilöstöäänkin.

Yhtiö julkaisi 7.8. tiedotteen, jossa se sanoo rekrytoivansa tehdashankkeen vuoksi 120-150 uutta prosessi- ja kemianteollisuuden ammattilaista. Rekrytoinnit käynnistyvät syksyn aikana.

”Tuotannossa siirrytään erillisistä tuotanto- ja kunnossapidon organisaatioista yhdistettyyn käyttäjäkunnossapitoon siten, että prosessin ja yksikkölaitteiden tiedonkulku on saumatonta. Siirtämällä painopistettä ennakoiviin toimenpiteisiin, varmistamme tuotantolinjojen korkean käyntiasteen ja nopeamman vasteen häiriötilanteisiin”, sanoo tiedotteessa yhtiön akkukemikaaliprojektin teknologiapäällikkö Jouni Pakarinen.

Malmia riittää 30 vuodeksi

 Tiedotteen mukaan yhtiön monimineraaliesiintymät muodostavat yhden Euroopan suurimmista tunnetuista nikkelimalmivarannoista ja ne riittävät vähintään 30 vuodeksi. 

 ”Nikkelin ja sinkin tuotantoprosessimme on ainutlaatuinen ja hiilijalanjäljeltään perinteisiä tuotantomenetelmiä tehokkaampi. Teollisuusalueellamme hyödykkeitä kierrätetään tehokkaasti, eikä tulevan tuotantoprosessin osalta tule uusia nestemäisiä päästölähteitä”, hän sanoo. 

Uusi tehdas edellyttää Pakarisen mukaan uusia kemikaaleja ja olosuhteita toimiakseen. 

”Se tarkoittaa modernia, korkealaatuista laitteistoa ja käyttäjiltä syvällistä prosessikemian osaamista. Laitekannan ja automaation määrän lisääntyessä käyttö- ja kunnossapito-organisaatioita lisäkoulutetaan”, hän sanoo.

Harjakorkeudessa ensi kesänä

Uuden akkukemikaalitehtaan rakennustyöt aloitettiin maaliskuussa. Ensi kesänä päärakennukset nousevat harjakorkeuteen. Varsinaiset laiteasennukset alkavat vuoden lopussa, jatkuen ensi kesään. Siinä välissä koulutetaan prosessialueiden päälliköt ja insinöörit prosessien, laitteiden, kunnossapidon ja tukifunktioiden osalta. 

Terrafame on aloittanut prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan oppisopimuskoulutuksen, jonka Kainuun ammattiopisto järjestää yhteistyössä Oulun seudun ammattiopiston kanssa. Ensimmäinen kaksivuotinen koulutus alkoi keväällä 2019, syksyllä aloittaa uusi ryhmä. Tavoitteena on kouluttaa 50 prosessitekniikan osaajaa vuosittain. Pääsääntöisesti oppiminen tapahtuu käytännön työssä. 

”Kyseessä on perinteinen kisälli ja mestari -asetelma. Oppisopimuslaiset pääsevät työskentelemään nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa ja osaaminen todistetaan näyttötutkintojen kautta”, hän sanoo.

Terrafamella on omaa henkilöstöä 667 henkilöä ja alihankkijat mukaan lukien teollisuusalueella yhteensä noin 1300 henkilöä.

JAA