Sähköautoille 171 000 latauspistettä vuoteen 2030 mennessä
Hankinta 10.10. 10:28

Sähköautoille 171 000 latauspistettä vuoteen 2030 mennessä

Lakiluonnos velvoittaisi kiinteistöjen omistajia sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen.

10.10.2019
Teksti Esko Lukkari

Ympäristöministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat valmistelleet lakiluonnoksen sähköautojen latauspisteiden lisäämiseksi.

Lakiluonnoksen mukaan Suomessa tarvittaisiin vuoteen 2030 mennessä noin 171 000 latauspistettä sekä latausvalmiuden noin 621 000 pysäköintipaikkaan. Latausvalmius tarkoittaa pysäköintipaikan putkitusta tai kaapelointia niin, että siihen voidaan asentaa latauspiste myöhemmin.

Lvm ja YM tiedottivat asiasta 3.10.

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkosen ja liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marinin mukaan sähköautoilun osuutta liikenteestä täytyy lisätä, jotta liikenteen päästöt saadaan kuriin.

Laki on osa rakennusten energiatehokkuusdirektiivin muutoksen toimeenpanoa. 

”Sähköautoille täytyy saada nykyistä enemmän latauspisteitä, jotta yhä useampi voi ottaa sen käyttöönsä. Liikenteen sähköistäminen on tärkeä keino, joka vie Suomea kohti hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä”, ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen sanoo tiedotteessa.

”Vähä- ja nollapäästöisten autojen kuten sähköautojen osuutta autokannasta on kasvatettava, jotta saavutamme tieliikenteen ilmastotavoitteet”, liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin sanoo.

Vastuu siirtyy taloyhtiölle

Lakiluonnoksessa esitetään, että kaikkiin uusiin tai laajasti korjattaviin asuinrakennuksiin, joissa on yli 4 pysäköintipaikkaa, täytyisi tehdä jokaiselle paikalle sähköautojen latausvalmius. Samat vaatimukset koskisivat myös asuinrakennusten pysäköintitaloja. Rakennuksen omistajan tulisi järjestää asukkaalle mahdollisuus latauspisteeseen, mikäli asukas hankkii käyttöönsä sähköauton.

Uusiin tai laajasti korjattaviin, muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin esitetään seuraavia velvoitteita: Jos pysäköintipaikkoja on yli 10, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista. Lisäksi tulisi asentaa vähintään yksi latauspiste. Jos pysäköintipaikkoja on yli 20, tulisi latausvalmius asentaa vähintään puoleen pysäköintipaikoista ja latauspiste vähintään 10 prosenttiin paikoista.

Uudisrakentamista ja laajoja korjauksia koskevat velvoitteet tulisivat sovellettavaksi vuodesta 2021 lähtien.

Vuoteen 2025 mennessä kaikkiin muussa kuin asuinkäytössä oleviin rakennuksiin, joissa on yli 20 pysäköintipaikkaa, täytyisi asentaa sähköautojen latauspiste vähintään 10 prosenttiin pysäköintipaikoista.

JAA