Päämainos
Malmin louhinnassa taas ennätysvuosi
Hankinta 04.11. 07:21

Malmin louhinnassa taas ennätysvuosi

Terrafame ja Boliden Kevitsa vastaavat kahdestaan 80 prosentista Suomen louhintamäärästä.

04.11.2019
Teksti Esko Lukkari

Jo kolmena peräkkäisenä vuotena malmin ja sivukivien louhinnassa viime vuosi oli ennätysvuosi. Vaikka metallien kotimainen kaivostuotanto on moninkertaistunut kymmenen vuoden aikana, tuotantomäärä ei silti kata kotimaista kysyntää. 

Suomessa toimivat metallinjalostajat toimivat suurelta osin tuontirikasteiden varassa, ja metallien tuotannossa Suomi profiloituu yhä erityisesti jatkojalostuksen maana.

Tiedot käyvät ilmi Työ- ja elinkeinoministeriön 29.10.julkaisemasta kaivosalan nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä käsittelevästä toimialaraportista.

Suomessa toimi 11 metallimalmi- ja 35 teollisuusmineraalikaivosta, joista louhittiin teollisuusmineraalien hyötykiveä ja malmia yhteensä noin 50 miljoonaa tonnia vuonna 2018. Metallimalmien louhinta kasvoi edellisvuodesta kaksi prosenttia ja sivukiven jopa 18 prosenttia. 

Metallimalmeja louhittiin eniten Terrafamen Sotkamon ja Bolidenin Kevitsan kaivoksista, joiden yhteenlaskettu louhintamäärä vastasi noin 80 prosenttia metallimalmien louhinnasta Suomessa vuonna 2018.

Metallien ja muiden mineraalihyödykkeiden globaalien markkinanäkymien ennakoiminen on haastavaa globaalista markkinatilanteesta johtuen, esimerkiksi nikkelin hinta on kohonnut noin 40 prosenttia vuoden takaisesta.

Investoinnit yhä kasvussa

Investoinnit kaivostoimintaan ja malminetsintään jatkoivat kasvua vuonna 2018. Malminetsinnän investoinnit kasvoivat edellisvuodesta 15 prosenttia ja kaivosinvestoinnit 29 prosenttia. Käynnissä olevat investoinnit vahvistavat kotimaisen kaivostoiminnan jatkuvuutta. Ympäristövaikutusten huomioiminen pitää yllä alan investointitarpeita. Teollisuudessa ja hallinnossa panostetaan entistä enemmän vastuullisuuteen ja raaka-aineiden jäljitettävyyteen.

Suomella on Euroopan mittakaavassa laajat mineraalivarat, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi akkujen valmistuksessa. Vaikka sähköautojen määrä on vielä vaatimaton, on liikenne maailmanlaajuisesti suuressa murroksessa, ja liikenteen sähköistymistä koskevat ennusteet näyttävät positiivisilta.

”Suomessa tehdään hartiavoimin töitä, jotta päästäisiin mukaan Eurooppaan muodostuvaan akkuteollisuuteen”, sanoo toimialapäällikkö Heino Vasara Lapin ELY-keskuksesta.

Vuoden 2019 aikana on avattu kaksi uutta kaivosta. Maaliskuun lopussa Sotkamon Taivaljärvelle avattiin hopeakaivos ja helmikuussa Valkeakosken Kaapelikulmalle avattiin kultakaivos.

JAA