Päämainos
Uusiutuva ohitti fossiilituonnin
Hankinta 10.12. 09:38

Uusiutuva ohitti fossiilituonnin

Päästöoikeuden hinta on viimeisen kahden vuoden aikana lähes kuusinkertaistunut.

10.12.2019
Teksti Esko Lukkari

Suomessa uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta ylitti viime vuonna ensi kertaa fossiilisen tuontipolttoaineiden osuuden. 

Päästöoikeuden hinnan nousu edistää nyt uusiutuvan energian investointeja koko Euroopassa samalla kun teknologinen kehitys parantaa esimerkiksi tuulivoimainvestointien kannattavuutta. 

Työ- ja elinkeinoministeriö julkisti Uusiutuvan energian toimialaraportin 5.12.

Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli Suomessa viime vuonna 37 prosenttia ja fossiilisen tuontienergian 35 prosenttia. Uusiutuvan energian käyttö nousi kahdella prosenttiyksiköllä vuodesta 2017 ja käyttö kasvoi viisi terawattituntia (TWh). 

Puu jyllää

Uusiutuvan energian tuotannosta 74 prosenttia on peräisin puuraaka-aineesta, 9 prosenttia vesivoimasta, 5 prosenttia lämpöpumpuista ja 4 prosenttia tuulivoimasta. Puupolttoaineet ovat suurin energialähde 27 prosentin osuudella. Metsähaketta käytettiin energiantuotantoon 8 miljoonaa kuutiota, mikä on kolme prosenttia enemmän kuin vuonna 2017.

Päästöoikeuden hinta on viimeisen kahden vuoden aikana lähes kuusinkertaistunut. Päästöoikeuden hinta kävi korkeimmillaan heinäkuussa, jolloin sen hinta oli noin 29,50 euroa per hiilidioksiditonni. Kolmen kuukauden keskiarvo syyskuussa päättyneellä vuoden kolmannella kvartaalilla oli 27 euroa.

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuonna 2018 uusiutuvan energian toimialaan kuuluvien yritysryhmien tuotannon bruttoarvo oli 5,36 miljardia euroa ja jalostusarvo 1,02 miljardia euroa. Uusiutuvan energian liiketoimintaa oli 1 189 yrityksessä, jotka työllistivät 6 104 henkilöä.

Tuulivoima nousussa

Tuulivoimainvestoinnit ovat aiempaa kannattavampia teknologisen kehityksen avittamina ja voimaloiden koon kasvaessa. Myös aurinkosähköinvestoinnit jatkavat kasvuaan, kun kotitaloudet, yritykset ja maatilat ovat lisänneet merkittävästi investointeja aurinkoenergiaan.

Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ohjaa energiapolitiikkaa. Maailmalla erityisesti tuulivoiman, bioenergian ja aurinkoenergian investointien kasvu on nopeaa. Samalla myös fossiilisten polttoaineiden käyttö kasvoi vuonna 2018.

Uusiutuvan energian pk-toimialabarometrin mukaan toimialan yritykset arvioivat lähiajan suhdannenäkymät koko maata ja vertailutoimialoja selvästi heikommiksi.

Suomen vaihtotase vuonna 2018 oli energiatuotteiden osalta 5,3 miljardia euroa alijäämäinen. Suomeen tuotiin energiatuotteita 10,7 miljardilla eurolla. Venäjän osuus tuonnin arvosta oli 61 prosenttia. Suomesta vietiin energiatuotteita 5,4 miljardilla eurolla. Energiatuotteita vietiin eniten EU-maihin.

JAA