Päämainos
Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.
Hankinta 26.03. 09:25

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Turun yliopistoon teknillinen tiedekunta

Tutkintoalat ovat bio-, kone-, materiaali- sekä tieto- ja viestintätekniikka.

26.03.2020
Teksti Esko Lukkari

Turun yliopistoon perustetaan teknillinen tiedekunta. Uusi tiedekunta vahvistaa teknistieteellisen tutkimuksen ja koulutuksen kehitystä yliopistossa.

Tekniikan koulutus organisoidaan tutkinto-ohjelmiksi, joiden alat ovat biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka.

Turun yliopisto tiedotti asiasta 20.3.

Turun yliopistossa on ennestään seitsemän tiedekuntaa. Tekniikan laajennus on tärkeässä roolissa yliopiston strategiassa ja toimenpideohjelmissa.

Pandemian aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta yliopisto haluaa varmistaa, että sen monitieteinen tutkimus ja koulutus toimivat jatkossakin. Monet innovaatiot perustuvat tekniikan ja muiden tieteenalojen, kuten lääketieteen rajapinnoilla tapahtuvaan tutkimukseen.

”Tekniikan laajennus vaikuttaa positiivisesti täydentävän rahoituksen määrään ja yliopiston kilpailukykyyn entistäkin monitieteisempänä yliopistona. Teknillisen tiedekunnan perustaminen on satavuotiaalle yliopistollemme tärkeä päätös, joka vahvistaa kykyämme vastata vallitsevaan osaajapulaan ja samalla tulevaisuuden haasteisiin”, rehtori Jukka Kola sanoo tiedotteessa.

Kahdeksan professuuria

Tähän mennessä yliopistolle on lahjoitettu jo kahdeksan uutta tekniikan professuuria. Yliopisto on myös solminut strategisen yhteistyösopimuksen Meyer Turun kanssa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö laajensi heinäkuussa 2019 Turun yliopiston tekniikan koulutustarjontaa antamalla yliopistolle konetekniikan ja materiaalitekniikan koulutusvastuut aiempien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan lisäksi. Elokuussa yliopisto käynnisti tekniikan koulutuksensa kokonaisuuden uudistuksen suunnittelutyön.

Seuraava vaihe on tiedekunnan rakenteen ja laitosjaon suunnittelu. Tekniikan koulutus organisoidaan selkeiksi tutkinto-ohjelmiksi, joiden alat ovat biotekniikka, konetekniikka, materiaalitekniikka sekä tieto- ja viestintätekniikka. Sekä tutkimuksessa että koulutuksessa tehdään vahvaa yhteistyötä Turun yliopistojen muiden tieteenalojen, erityisesti luonnontieteiden, lääketieteen ja kauppatieteiden kanssa. Tekniikan laajennusta ohjaa työryhmä, jota johtaa vararehtori Hannula.

Vuonna 2020 diplomi-insinöörikoulutuksen neljän ohjelman sisäänotto on 273 opiskelijaa. Uusiin kone- ja materiaalitekniikan koulutuksiin otetaan tänä vuonna 100 opiskelijaa. Yliopisto kasvattaa myös jo käynnissä olevien biotekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan diplomi-insinöörikoulutusten sisäänottoa. Yliopisto on sitoutunut vähintään 10 uuden tekniikan professorin rekrytointiin. Neljä ensimmäistä professoria on jo valittu.

JAA