Päämainos

Huoltovarmuusneuvosto kehittäisi huoltovarmuutta

Maskijupakasta syrjässä ollut arvovaltainen neuvosto aikoo analysoida huoltovarmuutta.

27.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suojavarustejupakan aikana hiljaa ollut arvovaltainen Huoltovarmuusneuvosto aikoo analysoida pandemiakriisin aiheuttaman tilanteen laajemmasta huoltovarmuusnäkökulmasta. Neuvosto kokousti 17.4.

Analyysinsa pohjalta Huoltovarmuusneuvosto aikoo tehdä ehdotuksia huoltovarmuustoiminnan kehittämiseksi siten, että ”yhteiskunta on jatkossa entistä paremmin varautunut vastaaviin tilanteisiin”.

Neuvosto on valtiovallan ja raskaan sarjan yritysjohtajien muodostama arvovaltainen elin. Se ei ole ottanut kantaa Huoltovarmuuskeskuksen suojavarustekaupoista syntyneeseen kohuun.

Huoltovarmuusneuvostoon valtioneuvosto nimittää vähintään 22 ja enintään 26 jäsentä enintään kolmen vuoden toimikaudeksi. Puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä nimitetään elinkeinoelämän ehdotuksesta.

Nykyisen Huoltovarmuusneuvoston toimikausi on 1.7.2018–30.6.2021. Neuvoston tehtävänä on ylläpitää ja kehittää yhteyksiä keskeisimpiin yhteistyötahoihin, seurata huoltovarmuuden tilaa ja kehitystä sekä esittää huoltovarmuuteen liittyviä toimenpiteitä.

”Toiminta saatu hyvin käyntiin”

Huoltovarmuusneuvoston kokouksessa todettiin, että Huoltovarmuusorganisaatio, joka kokoaa yhteen julkisen ja yksityisen sektorin voimavaroja, on saanut poikkeusolojen toimintansa hyvin käyntiin. Tämä useilla eri toimialoilla tehtävä työ on sen mukaan keskeisessä roolissa, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen jatkuvuus kriisin aikana.

Huoltovarmuusneuvosto sai Huoltovarmuuskeskukselta selvityksen sosiaali- ja terveysministeriön tukipyyntöjen perusteella toteutetuista hengityssuojainhankinnoista ja hankinnoissa ilmenneistä merkittävistä puutteista. Huoltovarmuusneuvosto kannustaa Huoltovarmuuskeskusta toimimaan hankinnoissa tiiviissä ja laajassa yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa.

Neuvoston kokoonpano 

Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Jukka Ruusunen, Fingrid Oyj
Varapuheenjohtaja: ylijohtaja Riku Huttunen, työ- ja elinkeinoministeriö

Huoltovarmuusneuvoston pääsihteerinä toimii Huoltovarmuuskeskuksen toimitusjohtaja.

Jäsenet:

Valtiosihteeri  Matti Anttonen, ulkoministeriö
Johtokunnan 3. puheenjohtaja Markus Eerola, Maa- ja metsätaloustuottajien Keskusliitto MTK
Puheenjohtaja Jarkko Eloranta, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Förvaltning- och utvecklingschef Dan E. Eriksson, Ålands Landskapsregering
Toimitusjohtaja Mikko Helander, Kesko Oyj
Head of Group Marketing, Sales and Customer Service Staffan Herlin, Finnlines Oyj
Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK
Toimitusjohtaja Vesa Itkonen, Samat Nordic
Kansliapäällikkö Jukka Juusti, puolustusministeriö
Ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Toimitusjohtaja Johanna Lamminen, Gasum Oy
Toimitusjohtaja Sanna Lauslahti, Lääketeollisuus ry
Liiketoiminta-alueen johtaja Matti Lehmus, Neste Oil Oyj
Valtiosihteeri Paula Lehtomäki, valtioneuvoston kanslia
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
Toimitusjohtaja Henry Nieminen, Insta Group Oy
Johtokunnan jäsen Marja Nykänen, Suomen Pankki
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Johtaja Päivi Pelkonen, Finanssiala ry
Toimitusjohtaja Jussi Pesonen, UPM-Kymmene Oyj
Varatoimitusjohtaja Timo Reina, Suomen Kuntaliitto
Puolustusvoimien sotatalouspäällikkö, kenraalimajuri Timo Rotonen, Pääesikunta
Kansliapäällikkö Ilkka Salmi, sisäministeriö
Kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, sosiaali- ja terveysministeriö

JAA