Päämainos
Itärajalla uudistetaan kuusi ylityspaikkaa
Hankinta 01.04. 08:12

Itärajalla uudistetaan kuusi ylityspaikkaa

EU tukee Suomea Venäjän rajan rajanylitysasemien ja infran modernisoinnissa.

01.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomen Venäjän rajalla uudistetaan kuusi rajanylitysasemaa ja parannetaan niiden infrastruktuuria. Väylän koordinoimia hankkeita rahoittavat Euroopan unioni ja Suomi. Työt tehdään vuosina 2019–2022.

Väylä koordinoi hankkeen partnerien ryhmää, jossa ovat Tulli, Rajavartiolaitos, Säteilyturvakeskus, Senaatti-kiinteistöt, alueiden ELY-keskukset, ITMF Oy ja Finrail Oy ja venäläinen Pietarin ja Leningradin alueen liikenteen kehittämisen johtajisto.

Hankkeet ovat osa Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) -hankekokonaisuutta.

Väylävirasto tiedotti hankkeista 25.3.

”Tänä vuonna aloitetaan Imatran, Parikkalan, Raja-Joosepin, Vaalimaan, Vainikkalan ja Vartiuksen asemien infrastruktuurin parantaminen”, sanoo tiedotteessa Väylän projektipäällikkö Jyri Mustonen.

Imatralla ratatyöt keskiössä

Imatran rajanylityspaikka on yksi vilkkaimpia Suomen ja Venäjän välisen maantieliikenteen kansainvälisiä rajanylityspaikkoja. Rautatierajanylityspaikka on tilapäisellä kansainvälisellä statuksella.

Vuoteen 2022 mennessä parannetaan Imatran rajanylityspaikan infrastruktuuria, etenkin rataosuutta. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä yhteistyöohjelmaan.           

Kehittämistöiden budjetti on 5,2 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan EU:lta 4,2 miljoonaa euroa.

Parikkalassa kehitetään läpivalaisulaitteistoa ja tunnistusjärjestelmiä

Parikkalan rajanylityspaikalla parannetaan rajanylityspaikalle vievän tien ja valtatien 6 liittymä ja parannetaan läpivalaisulaitteistoa sekä tunnistusjärjestelmiä. Hanke kuuluu ENI CBC Kaakkois-Suomi - Venäjä yhteistyöohjelmaan ja valmistuu vuonna 2022.

Parikkalan töiden budjetti on 4,9 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 3,9 miljoonaa.

Raja-Jooseppiin rajatarkastusasema

Inarin Raja-Joosepin rajanylityspaikan rakennukset, tietojärjestelmät ja läpivalaisulaitteisto uusitaan. Hanke on osa ENI CBC Kolarctic yhteistyöohjelmaa. Työt valmistuvat vuonna 2022 ja niihin on budjetoitu 11,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 10,3 miljoonaa.

Vaalimaan rajanylityspaikalla parannetaan tieliikenteen kaistajärjestelyjä. Tarkastushenkilökunnan työskentelyedellytyksiä parannetaan kehittämällä valvontajärjestelmiä samalla rajanylitysaseman kapasiteetti kasvaa kattaen myös tulevat tarpeet. Hankkeen budjetti on 5,6 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 4,5 miljoonaa.

Lappeenrannan Vainikkalan kansainvälisen rajanylityspaikan toimintaa parannetaan rakentamalla uusi rajatarkastusasema ja kehittämällä valvontajärjestelmiä. Rajanylityspaikkaa käytetään vain rautatieliikenteessä.

Hankkeen budjetti on noin 6,4 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 5,1 miljoonaa. Väylä ei osallistu kustannuksiin, mutta on hallinnollinen vetäjä hankkeessa.

Kuhmon Vartiuksen rajanylityspaikan kehittämishankkeessa parannetaan ratarakenteita rajalla ja Ypykkävaarassa, kehitetään tieliikenteen olosuhteita muun muassa kaistajärjestelyin ja uudistetaan rajanylityspaikan rakennuksia. 

Myös Rajavartiolaitoksen ja Tullin henkilöstön työoloja ja matkustajien asioimistiloja ajanmukaistetaan. Viranomaisten käytössä olevia tietojärjestelmiä ja läpivalaisulaitteistoa päivitetään. Toimet maksavat 8,15 miljoonaa euroa, johon tukea saadaan 6,4 miljoonaa euroa.

EU:n ulkorajojen yhteistyöohjelmaa

Euroopan unionilla on 15 ulkorajayhteistyöohjelmaa, joista seitsemän toteutetaan EU:n ja Venäjän välisellä rajalla. Suomen ja Venäjän välisellä rajalla toteutetaan kolmea Euroopan naapuruus- ja kumppanuusinstrumenttiin kuuluvaa rajat ylittävän yhteistyön (ENI CBC) ohjelmaa:

• Kolartic (Suomi, Venäjä, Ruotsi, Norja)

• Karelia (Suomi ja Venäjä)

• Kaakkois-Suomi–Venäjä (Suomi ja Venäjä)

JAA