Päämainos

Ouluun logistiikalle kaksi professuuria

Autoalan liiketoiminta ja väylä- ja liikennetekniikka ovat saaneet yliopistoon omat professuurit.

10.04.2020
Teksti Esko Lukkari

Suomi saa ensimmäisen autoalan liiketoimintaan keskittyvän professuurin. Autoalan Keskusliitto (AKL) ja Autoalan ammattikoulutuksen edistämissäätiön pitkään ajama hanke toteutuu. Professuuri perustetaan Oulun yliopiston kauppakorkeakouluun.

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2. myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri. Tehtävään on valittu tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Pekka Leviäkangas. Professuuri tukee tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Autoalan liiketoiminnan professuurin perustamisen tavoitteena on kehittää alan liiketoimintaa, vastata tulevaisuuden haasteisiin tutkimuksen avulla sekä edistää alan tulevaisuuden koulutusta kaikilla asteilla.  

Autoalan Keskusliitto tiedotti asiasta 7.4.

Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun autoalan liiketoiminnan professoriksi kahden vuoden määräaikaiseen tehtävään on valittu 1.3. alkaen tekniikan tohtori, kauppatieteiden tohtori Jouni Juntunen.

Tiedotteen mukaan autoala on suurten muutosten kourissa muun muassa lisääntyneen ympäristötietoisuuden, teknologisen kehityksen ja nuorten autoilua kohtaan muuttuneiden asenteiden vuoksi. Alan haasteet ja muutokset koskevat niin henkilö- kuin tavaraliikennettä. Uusilla liiketoimintamalleilla, kuten alusta- ja jakamistaloudella, on oma roolinsa muutoksessa.

”Uudet teknologiat, ympäristönsuojelun vaatimukset ja toimintamallit mahdollistavat jo olemassa olevien yritysten uudistumisen, kasvun ja uusia liiketoimintamalleja”, professori Juntunen sanoo tiedotteessa.

Juntunen uskoo, että alalle syntyy uusia yrityksiä. 

”Nyt on korkea aika aloittaa ja jatkaa pitkäjänteiseen tutkimukseen ja tietoon perustuvaa yhteistyötä autoalan eri toimijoiden, yritysten ja julkisen sektorin kesken”, hän sanoo. 

Oulun yliopistoon on perustettu 1.2. myös Väylä- ja liikennetekniikan professuuri.Professuuri tukee hyvin tulevaisuuden liikkumispalveluiden kehittämistä.

Uudet tehtävät täydentävät hyvin Oulun yliopiston eri tiedekunnissa olevaa ajoneuvoalan laaja-alaista osaamista. Professuurien kautta tiivistetään myös vuoropuhelua ja yhteistyötä autoalan kansallisten ja kansainvälisten verkostojen kanssa.

JAA