Päämainos

Keliber nostaa Kokkolan tuotantoa

Yhtiö siirtää myös suunnittelun rikastamon paikan kauemmaksi Kaustisten keskustasta.

08.05.2020
Teksti Esko Lukkari

Sähköautojen akuissa tarvittavaa litiumhydroksidia valmistavaa tehdasta suunnitteleva Keliber on tehnyt merkittäviä muutoksia investointisuunnitelmiinsa.

Yhtiö aikoo nostaa Kokkolaan valmisteilla olevan litium-hydroksiditehtaansa vuosituotannon 12 500 tonnista 15 000 tonniin. 

Yhtiö vaihtaa samalla suunnitellun rikastamonsa paikaksi Päivänevan, joka sijaitsee louhosalueella noin 10 kilometriä koilliseen Kaustisen keskustasta. 

Keliber tiedotti asiasta 5.5.

Yhtiön mukaan tuotantomäärän nostaminen ja rikastamon siirtäminen louhosalueelle parantavat yhtiön kustannustehokkuutta ja investoinnin kannattavuutta merkittävästi. 

Joulukuussa 2019 julkaistujen suurentuneiden malmivarojen ansioista litiumhydroksidin vuosittaista tuotantomäärä voidaan nostaa noin 20 prosenttia.

Uusi YVA-arvio

Rikastamon sijoittaminen louhosalueelle vähentää liikennemääriä ja liikenteen melu- ja pölykuormaa. Keliber tekee uuden ympäristövaikutusten arviointiselostuksen rikastamon ja louhosten sijoittamiseksi Päivänevan alueelle. Vionnevan Natura-arvio myös päivitetään. 

Yhtiön litiummalmiesiintymät ja tulevat kaivokset sijaitsevat Kaustisella, Kokkolassa ja Kruunupyyssä. Yhtiön kaivoksista saatava malmi rikastetaan Kaustisen Päivänevalle sijoitettavassa rikastamossa ja jatkojalostetaan litiumhydroksidiksi Kokkolan suurteollisuusalueelle sijoitettavassa kemiantehtaassa. 

”Jatkamme rikastamon siirron suunnittelua ja huolehdimme, että ympäristövaikutukset toiminnastamme ovat mahdollisimman pienet. Rikastamon uusi paikka sijoittuu suurimman malmiesiintymämme viereen, joten keskittäminen on eduksi niin toiminnallemme kuten myös ympäristölle”, sanoo tiedotteessa  Keliberin toimitusjohtaja Hannu Hautala.

JAA