Päämainos
Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Myös kotimaiset toimitukset ovat käynnistyneet.
Hankinta 05.03. 08:49

Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Myös kotimaiset toimitukset ovat käynnistyneet.

Suojavarusteita on nyt Suomessa riittävästi

Huoltovarmuuskeskus siirtyi viime syksynä varustehankinnoissa kilpailutuksiin ja nyt hankintaketju toimii.

05.03.2021
Teksti Esko Lukkari

Koronapandemiassa käytettävien suojavarusteiden määrä Suomessa on nyt hyvällä tasolla. Suojavarusteita hankittiin vuoden 2020 aikana Suomeen yli miljardi kappaletta.

Huoltovarmuuskeskus (HVK) siirtyi syksyn 2020 aikana suorahankinnoista pääosin kilpailutuksiin, jotka toteutetaan yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikkö Hanselin kanssa. STM on tähän mennessä tehnyt HVK:lle yksitoista hankintaesitystä.

Kotimainen tuotanto on nyt toiminnassa, ja suojaimia pystytään hankkimaan kustannustehokkaasti. Hankintoja on pystytty tekemään HVK:n mukaan jopa ennalta arvioitua edullisemmin.

HVK tiedotti tilanteesta 23.2.

Tällä hetkellä arvioidaan, että kirurgisia suu- ja nenäsuojaimia tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon puolella 700 000-800 000 kappaletta vuorokaudessa. Hengityksensuojaimia (FFP2 ja FFP3) arvioidaan tarvittavan 10 000-12 000 kappaletta vuorokaudessa. Suojavaatteita arvioidaan tarvittavan 40 000-50 000 kappaletta vuorokaudessa.

Arvio suojainten riittävyydestä

Eri suojainten riittävyyttä voidaan yleisesti kuvata asteikolla: erinomainen, hyvä, kohtalainen, välttävä, heikko. Tämän hetkisten tietojen ja käyttöä koskevien ohjeistusten mukaan suojavälineiden riittävyys ja hankintatilanne eri suojavarusteiden osalta on tällä hetkellä seuraava:

  • Kirurgisten suu-nenäsuojaimien (2 ja 2R) riittävyys on erinomainen ja niiden saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnistyneet.
  • Hengityssuojainten (FFP2 ja FFP3) riittävyys on hyvä ja saatavuus kansainvälisiltä markkinoilta on hyvä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnistyneet.
  • Suojavaatteiden riittävyys on erinomainen ja kansainvälinen tarjonta on asettunut hyvälle tasolle, ja kotimaiset toimitukset ovat käynnissä myös uudelleen pestävissä takeissa.
  • Suojakäsineiden riittävyys on kohtalainen ja saatavuuden odotetaan parantuvan maaliskuun aikana.
  • Suojavisiirien riittävyys on erinomainen ja kansainvälinen ja kotimainen tarjonta on hyviä. Kotimaiset toimitukset ovat käynnissä.


HVK ylläpitää STM:n sekä työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) toimeksiannosta suojavarusteiden tilannekuvaa koronaepidemian aikana. HVK kokoaa kansallista tilannekuvaa sosiaali- ja terveydenhuollon suojavarusteiden riittävyydestä, kulutuksesta sekä saatavuuden turvaamisesta. Tilannekuva perustuu sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoiden ja HVK:n omiin tietoihin. 


 

JAA