Päämainos
Tutkintapyyntö liittyy terveydenhuollon käytössä tarvittavien suojainhansikkaiden maksuun, jonka kokonaissumma on noin 1,3 miljoonaa euroa.
Hankinta 15.04. 14:36

Tutkintapyyntö liittyy terveydenhuollon käytössä tarvittavien suojainhansikkaiden maksuun, jonka kokonaissumma on noin 1,3 miljoonaa euroa.

Huoltovarmuuskeskuksen ja tavarantoimittajan välisessä maksuliikenteessä mahdollinen rikollinen väliintulo

HVK:lle ei ole syntynyt taloudellista vahinkoa ja suuri osa maksusta on jo palautettu HVK:n tilille.

15.04.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Unsplash / 3DVisu

Huoltovarmuuskeskus (HVK) on tehnyt poliisille tutkintapyynnön ja pyytänyt keskusrikospoliisin rahanpesuyksikköä selvittämään, liittyykö HVK:n ja erään sen tavarantoimittajan väliseen maksuliikenteeseen rikollinen väliintulo. HVK tiedotti aiheesta 15.4.

Suojainhanskojen maksu ohjattu väärälle tilille

Tutkintapyyntö liittyy maksuun, jonka kokonaissumma on noin 1,3 miljoonaa euroa. On mahdollista, että tavarantoimittajan olemassa olevan työntekijän nimissä esiintynyt taho on ohjannut maksun väärälle tilille. Asiaa ovat selvittäneet myös maksusuorituksen välittämiseen osallistuneet pankit. Maksusta saatiin jäädytettyä merkittävä osa ja HVK:n tilille on jo palautettu runsaat 1 milj. euroa.

"HVK:lle ei ole syntynyt tilanteessa taloudellista vahinkoa. Asiaa on selvitetty ripeästi ja hyvässä yhteistyössä HVK:n, tavarantoimittajan, poliisin ja pankkien kesken", sanoo tiedotteessa Huoltovarmuuskeskuksen hallintojohtaja Rain Mutka

Poliisin lisäksi HVK selvittää omalta osaltaan tapahtumien kulkua itse sekä ulkopuolisen asiantuntijan avulla. Jo toteutetun IT-järjestelmiä koskevan kartoituksen perusteella voidaan todeta, että mikäli väliintulon taustalla on kyberrikollisuuteen liittyvä tietomurto, se ei ole tapahtunut HVK:ssa.

Kyseiseltä tavarantoimittajalta tilatut, terveydenhuollon käytössä tarvittavat suojainhansikkaat on toimitettu täysin normaalisti HVK:lle ja ne täyttävät tuotteille asetetut laatuvaatimukset. HVK on maksanut tilatut tuotteet, eikä sillä ole ollut syytä epäillä saamansa maksutiedon aitoutta. HVK ja tavarantoimittaja selvittävät asiaa hyvässä yhteistyössä. Tutkintapyynnön tavoitteena on myös turvata eri osapuolten etua asiassa. Asia tuli ilmi 8.4.

Suojainhankintojen volyymi satoja miljoonia euroja

Huoltovarmuuskeskus tekee sosiaali- ja terveysministeriön hankintaesitysten pohjalta suojavarustehankintoja terveydenhuollon tarpeisiin koronapandemian aikana. 

HVK on tehnyt terveydenhuollon tarpeisiin mm. seuraavia hankintoja: 250 miljoonaa kappaletta kirurgisia maskeja, 30 miljoonaa kappaletta hengityssuojaimia, 875 miljoonaa kappaletta nitriilihansikkaita ja 100 miljoonaa kappaletta erilaisia suojavaatteita ja visiirejä. Yhteensä erilaisia suojainvarusteita on vuoden 2020 keväästä alkaen hankittu noin 1,25 miljardia kappaletta.

HVK käyttänee vain 60 prosenttia sille koronahankintoihin varatusta määrärahasta

STM on osoittanut HVK:n käyttöön hankintojen tekemiseksi varoja enintään 556,2 milj. euroa. HVK:n tiedotteen mukaan kustannustehokkaan toiminnan ansiosta hankintojen toteuttamiseksi käytetään yhteensä enintään n. 331 miljoonaa euroa eli noin 60 prosenttia varatusta määrästä. Hankinnat on toteutettu hankintaesitysten jälkeen viiveettä ja vielä jäljellä olevat hankinnat toteutetaan suunnitellusti lähiaikoina. Hankintamäärät ja -arvot on ilmoitettu maaliskuun 2021 lopun tilanteessa. 

HVK pitää yllä ja julkaisee kuukausittain tilannekuvan suojainten riittävyydestä. Tuorein tilannekuva on julkaistu 30.3.2021. Suojainten saatavuus niin kansainvälisiltä kuin kotimaisiltakin markkinoilta on tällä hetkellä hyvä. HVK:n hankinnoilla täydennetään mm. sairaanhoitopiirien omia ostoja. Hankinnat toteutetaan pääosin kilpailutuksin yhdessä julkishallinnon yhteishankintayksikön Hanselin kanssa.

JAA