Päämainos
Selvitys: Näillä taidoilla yltää hankinnan johtopaikoille
Hankinta 20.04. 06:00

Selvitys: Näillä taidoilla yltää hankinnan johtopaikoille

Kansainvälisestä kokemuksesta, monipuolisesta urataustasta ja johtamistaidoista on eniten hyötyä.

20.04.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat EU-komission kuvapalvelu

Haluatko päästä hankinnan huipulle? Supply Management -media haastatteli 80 hankintajohtajaa selvittääkseen, mitkä tekijät edistävät parhaiten uraa hankintasektorilla.

Kokemus hankinnan ulkopuolelta kannattaa

Hankinta tarkoittaa toimimista globaaleilla markkinoilla. 80 prosenttia haastatelluista hankintajohtajista on asunut ja työskennellyt ulkomailla. Monet hankintajohtajat kertoivat, että tämän kokemuksen hankkiminen on ollut joko keskeistä tai jopa välttämätöntä heidän uransa kannalta. Työskentely kotimaan markkinoiden ulkopuolella on opettanut, kuinka toimia eri kulttuureissa ja miten parhaiten johtaa monikulttuurisia tiimejä.

Yksi asia, mikä on yhteistä kaikille menestyneille hankintajohtajille on keskittyminen elinikäiseen oppimiseen: 83 prosenttia heistä on käynyt läpi lisäkoulutusta osana uraansa. Myös kokemuksen monipuolisuus ja laajuus yhdistää menestyneitä hankintajohtajia. 79 prosenttia on työskennellyt hankintatoimen ja toimitusketjuun liittyvien tehtävien ulkopuolella, monet johtavassa roolissa. Liiketoiminta ja yleisjohto olivat haastateltujen parissa suosituimmat tehtävät, mutta kolmasosa on työskennellyt myös myynnin parissa. Työskentely hankintatoimen ulkopuolella opettaa erään haastatellun mukaan tarkastelemaan hankintaa sisäisen sidosryhmän silmin.

"Se on auttanut minua asettamaan hankinnan perspektiiviin. Ymmärrän nyt, että hankinta on jopa elintärkeää organisaatiolle, mutta se ei ole niiden ensisijainen olemassaolon syy. Minulla on nyt parempi ymmärrys organisaation strategisesta suunnasta", perusteli toinen hankintajohtaja.

Mutta 21 prosenttia vastaajista on viettänyt koko uransa hankintatoimen parissa, joten kokemusten hankkiminen muualta ei ole välttämätöntä. Se kuitenkin syventää omaa näkemystä. Itse asiassa yksi FTSE 100 -yrityksen hankintajohtaja totesi katuvansa, ettei hankkinut kokemusta hankinnan ulkopuolelta.

"Nappaa kiinni kaikista mahdollisuuksista tehdä enemmän kuin pelkkää päivätyötäsi", totesi toinen haastateltu FTSE 100 hankintajohtaja.

"Jos haluat menestyä ja edetä urallasi, sinun on mentävä vastuualueesi ulkopuolelle ja edistettävä laajemmin yrityksen tavoitteita."

Työpaikan vaihtaminen voi auttaa etenemisessä, sillä enemmistö haastatelluista on työskennellyt urallaan vähintään neljässä organisaatiossa.

Unohda perinteiset hankintataidot

Johtamistaidot on avainasia, jonka kaikki hankintajohtajat sanovat edistäneen heidän uraansa. Muutosjohtaminen, osaamisen luotsaaminen ja sidosryhmien sisäinen hallinnointi ja yhteistyö ovat samoin tärkeitä taitoja. Perinteiset hankintavalmiudet ovat sen sijaan paljon pienemmässä roolissa. Perinteiset hankintataidot eivät haastateltujen mukaan auta erottautumaan.

"Johtamistaitoja oppii tehokkaimmin sellaisessa toiminnassa, josta sinulla ei ole teknistä asiantuntemusta. Minä opin mitä kysymyksiä kysyä, mutten välttämättä vastauksia", yksi hankintajohtaja huomauttaa.

Urakehitys ei ole asia, joka vain tapahtuu. Se vaatii kovaa työtä ja suunnittelua - vaikka 45 prosenttia kyselyyn osallistuneista olikin "ajautunut hankinnan pariin".

Näin edistät hankinnan uraasi:

1. Opettele johtamaan
2. Hanki kokemusta hankinnan ulkopuolelta
3. Muista lisäkoulutus: hankintatoimen omaa lisäkoulutusta tai MBA
4. Hanki kansainvälistä kokemusta, mieluiten asu ulkomailla

JAA