Päämainos
Tarkastuksen kohteena oli VTV:n hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin ja ylimmän johdon matkustus- ja edustuskulujen sekä muiden hankintojen tarkastus viime vuodesta lähtien. 
Hankinta 03.05. 05:00

Tarkastuksen kohteena oli VTV:n hyllytetyn pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin ja ylimmän johdon matkustus- ja edustuskulujen sekä muiden hankintojen tarkastus viime vuodesta lähtien. 

Erityistilintarkastus: VTV:n hankinnoissa puutteita

Tilintarkastusyhteisö BDO luovutti 29.4. eduskunnan tilintarkastajille raporttinsa Valtiontalouden tarkastusvirastoon kohdistuneesta erityistilintarkastuksesta. ​

03.05.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat VTV

BDO:n tekemän raportin mukaan useampaa VTV:n hankintaa ei oltu kilpailutettu, vaikka hankintojen kokonaisarvo neljän vuoden tarkastelujaksolla ylitti kansallisen 60 000 euron kynnysarvon. VTV:ssä tätä perusteltiin esimerkiksi sillä, että vastaavalle hankinnalle ei ole muita toimittajia. Tarkastukseen ei kuitenkaan toimitettu varmentavaa dokumentaatiota siitä, että muita vaihtoehtoja oltaisiin tarkasteltu tai laskettu kustannuksia toisen toimittajan järjestelmästä.

Raportti moittii myös VTV:n hankintaohjeen suorahankintasäännöksiä epäselviksi. Ohjeen mukaan kaikki kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat ovat pienhankintoja, jotka voidaan toteuttaa käyttämällä Hanselin puitesopimusta, tarjouskilpailun kautta tai suorahankintana.

”Tutustumme tehtyyn erityistilintarkastukseen ja käsittelemme siinä raportoidut havainnot. Päivitämme hankintoja koskevan ohjeistuksen selkeämmäksi ja teemme muut tarvittavat toimet”, VTV:n pääjohtajan sijaisena toimiva johtaja Matti Okko sanoo viraston uutisessa 29.4.

AVAINSANAT

VTV

JAA