Päämainos
Vuoden 2020 alusta lähtien on pyritty siihen, että mahdollisimman moni EU-hankintojen tarjouspyyntö- ja hankintapäätösluonnos on käynyt läpi sisäisen juridisen tarkastuksen.
Hankinta 17.05. 08:09

Vuoden 2020 alusta lähtien on pyritty siihen, että mahdollisimman moni EU-hankintojen tarjouspyyntö- ja hankintapäätösluonnos on käynyt läpi sisäisen juridisen tarkastuksen.

HUS jatkaa hankintojen korjausohjelmaa

HUSissa käynnissä ollut laaja hankintojen korjausohjelma jatkuu tehostetusti. Tavoitteena on edetä rivakammin hankintojen palauttamisessa sääntöjen mukaisiksi.

17.05.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

HUSin hallitus antoi vuoden 2019 alussa uudeksi toimitusjohtajaksi valitulle Juha Tuomiselle tehtäväksi hankintatoimien päällekkäisyyksien arvioinnin ja purkamisen. Selvityksissä tutkittiin myös, kuinka paljon kuntayhtymällä on ollut kilpailuttamattomia, hankintalain kynnysarvon ylittäviä hankintoja ja muita hankintamenettelyn ulkopuolisia ostoja. Tällaisia hankintoja tuli esille merkittävä määrä, johon myös Kilpailu- ja kuluttajavirasto puuttui.  

Hankintatoimen tervehdyttämiseksi HUS siirtyi vuonna 2019 hajautetusta hankintamallista keskitettyyn malliin. Marraskuussa 2019 HUS Logistiikan hankintojen vanha rakenne purettiin ja tilalle perustettiin seitsemän hankintakategoriaa sekä kilpailutustiimi. Hankintojen prosessikuvaukset ja toimintaohjeet on päivitetty, samoin hankintavastuita on selkeytetty.  

Vuoden 2020 alusta lähtien on pyritty siihen, että mahdollisimman moni EU-hankintojen tarjouspyyntö- ja hankintapäätösluonnos on käynyt läpi sisäisen juridisen tarkastuksen. Kategoriapäälliköt tekevät vastaavan tarkastelun kansallisille hankinnoille 

Hankintoihin on myös rekrytoitu uusia asiantuntijoita, ja hankintapalveluita on myös ostettu julkisiin hankintoihin erikoistuneilta toimistoilta kilpailutuksen tehostamiseksi.   

Kaikki hankintapäätökset tehdään sähköisesti. Vuoden 2021 aikana on määrä tulla käyttöön hankintojen johtamista ja seurantaa tukeva uusi tietojärjestelmä. 

HUSin arvion mukaan hankintaongelmien perussyynä on ollut huono toimintakulttuuri ja johtaminen. HUSin hallitus sekä talous- ja konsernijaosto ovat tiiviisti seuranneet hankintatoimen korjaavia toimintoja ja näistä on raportoitu myös HUSin valtuustolle.

”Vuoden 2019 alussa aloitetussa laajassa hankintojen korjausohjelmassa on jo saatu aikaan paljon oikeita asioita. Lukuisista korjausliikkeistä huolimatta olemme kuitenkin myöhässä tavoitteesta, jonka mukaan kaikkien HUSin hankintojen piti olla vaatimusten mukaisia vuoden 2021 loppuun mennessä”, sanoo HUSin toimitusjohtaja Juha Tuominen. 

Korona työllisti myös hankintaa

Vuonna 2020 alkanut koronavirusepidemia työllisti hankintaa poikkeuksellisen paljon. Vuonna 2020 kilpailutuksia valmistui yli 400 kappaletta, mikä on yli 200 enemmän kuin vuonna 2019. Hankintatoimi suoriutui tehtävässään hyvin, mutta lisääntynyt hankintamäärä hidasti korjaustoimia. 

Nopeuttaakseen korjausohjelman etenemistä HUS Logistiikan alaisuudessa ollut hankintatoimi siirretään yhtymähallintoon, johon on nimitetty määräaikaisesti tehtävää hoitamaan terveystieteiden tohtori, MBA Leena Koponen. Koponen siirtyy virkavapaalle Porvoon sairaanhoitoalueen johtajan tehtävästä. 

”Uuden johtajan tehtävänä on parantaa hankintatoimen valvontaa ja huolehtia erityisesti siitä, että kertynyt hankintavelka puretaan mahdollisimman nopeasti”, korostaa Tuominen. Tehtävä kestää vuoden 2022 loppuun. Muutoksella ei ole henkilöstövaikutuksia, eikä vaikutuksia asiakkaisiin. 

Sisäisen tarkastuksen huhtikuussa 2021 antaman raportin mukaan kaikkia säännösten vastaisia hankintoja ei ole vielä tunnistettu, vuodelle 2021 aikataulutetut hankinnat ovat myöhässä ja keskeneräisten hankintojen määrä ylittää arvioidun hankintapäätöskapasiteetin.  

Hankintatoimi kilpailuttaa koko HUSin sekä HUSin kunta-asiakkaiden hoito- ja yleistarvikkeiden, lääkintälaitteiden sekä kaluston ja palvelujen hankinnat.

Lähde: HUSin tiedote 11.5.

AVAINSANAT

HUS

JAA