Päämainos
*Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. 
Hankinta 14.05. 10:18

*Julkisiin hankintoihin käytetään Suomessa noin 35 miljardia euroa vuosittain, mikä on keskimäärin 16 prosenttia bruttokansantuotteesta. 

Kysely: Yli puolella julkisorganisaatioista määritelty hankintojen strategiset linjaukset

Kyselyyn vastasi 178 eri julkisorganisaation edustajaa, joista reilusti yli puolet (61%) ilmoitti, että organisaatiolle on laadittu hankintoja koskevat strategiset linjaukset.

14.05.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Adobe Stock

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO kartoitti julkisten hankintojen strategisen johtamisen tilaa eri julkisorganisaatioissa tammikuussa 2021. Kartoituksen perusteella 61 prosenttia vastaajista ilmoitti, että organisaatiossa on määritelty hankintojen strategiset linjaukset. Linjauksissa kestävä kehitys on huomioitu keskimäärin 44-50%:ssa organisaatioista kestävyyden osa-alueesta riippuen (taloudellinen, sosiaalinen tai ekologinen). Pyrkimys innovaatioiden hankintaan huomioidaan hankintalinjauksissa noin kolmasosassa (35%) vastaajaorganisaatioista.

Kyselyyn vastasi 178 eri julkisorganisaation edustajaa. Kyselyn kohderyhmänä olivat julkisten organisaatioiden johto, kuten kunnan- ja kaupunginjohtajat, pormestarit, valtion virastojen johtajat sekä seurakuntien ja oppilaitosten johto. Vastaavanlainen kysely suoritettiin samalle kohderyhmälle vuonna 2018.

"Strategisten linjausten toiminnallistamisessa havaittiin haasteita vuoden 2018 kyselyn perusteella. Olen iloinen siitä, että tilanne Suomessa on tämän osalta parantunut huomattavasti, jopa 15%. Hankintojen vaikuttavuutta ei synny ilman strategisten linjausten viemistä käytännön hankintatoiminnan tasolle ja siksi tämä on erityisen hyvä tulos", kertoo KEINOn uutisessa johtava lakimies Katariina Huikko Kuntaliitosta. 

KEINO kokoaa yhteen hankintojen osaajia  

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta, jonka toimintaa ohjaa ja rahoittaa Työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamiskeskus kokoaa yhteen ja verkostoi julkisten hankintojen osaajia. KEINO-osaamiskeskus toisin sanoen tukee ja auttaa julkisia hankkijoita kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen kehittämisessä*. 

Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus KEINO on konsortio, jonka eri osa-alueiden toteuttamisesta ja yhdessä kehittämisestä vastaavat Motiva Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Innovatiorahoituskeskus Business Finland, Suomen ympäristökeskus SYKE, Hansel Oy sekä Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

JAA