Päämainos
Tutkimus: Julkisten hankintojen vuotuinen potti 47 miljardia
Hankinta 24.06. 08:46

Tutkimus: Julkisten hankintojen vuotuinen potti 47 miljardia

Kokonaisarvo tarkentui aiemmasta 35 miljardista peräti yli 10 miljardia ylöspäin.

24.06.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnon koordinoimassa tutkimuksessa on ensi kertaa tarkasteltu julkisten hankintojen kokonaisarvoa kynnysarvon ylittävien hankintojen ja kilpailluilta markkinoilta tehtyjen hankintojen näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan julkisia hankintoja tehtiin tarkasteluvuonna 2018 47 miljardin edestä. Tutkimus tehtiin osana Hankinta-Suomi -toimenpideohjelmaa. 

Valtiovarainministeriö tiedotti aiheesta 9.6.

”Tutkimus antaa hyvän pohjan julkisten hankintojen tiedolla johtamisella ja datan hyödyntämisen kehittämiselle. Sen avulla tiedämme mihin seuraavaksi on suunnattava kehittämispanoksia”, sanoo tutkimushankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Tero Meltti.

Kilpailluilta markkinoilta julkisia hankintoja 31 miljardin edestä

Käsitys Suomen julkisten hankintojen vuotuisesta kokonaisarvosta on pitkään perustunut EU:n komission vuonna 2015 tekemään arvioon 35 miljardista eurosta. Uuden selvityksen mukaan kaikkien julkisten hankintojen kokonaisarvo pienhankinnat ja julkisyhteisöjen toisiltaan tekemät hankinnat mukaan lukien oli tarkasteluvuonna 47 miljardia euroa. Kilpailluilta markkinoilta tehtyjen julkisten hankintojen kokonaisarvo oli 31 miljardia euroa. Hankintalain soveltamisalaan kuuluvien hankintojen osuus tästä oli 15 miljardia euroa.

Tutkimuksen mukaan hankintoja koskevan tiedon avoimuus, kerääminen ja hyödyntäminen ovat murrosvaiheessa kansallisella ja hankintayksikkötasolla. Tiedolla johtaminen ja vaikuttavuuden kehittäminen ovat yksi käynnissä olevan Hankinta-Suomi -toimintaohjelman kahdeksasta painopisteestä.

Julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2021 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa. Tutkimuksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n, Owal Group Oy:n ja PTCServices Oy:n tutkimus. 

JAA