Päämainos
LUT ja neljä muuta yliopistoa terästävät hankintatoimen opetusta
Hankinta 19.08. 07:57

LUT ja neljä muuta yliopistoa terästävät hankintatoimen opetusta

Opintokokonaisuudessa perehdytään myös hankintatoimen digitaalisiin erityispiirteisiin kaupan alalla.

19.08.2021
Teksti Esko Lukkari

Suomessa vallitsevaa hankintatoimen osaajapulaa aletaan paikata LUT-yliopiston ja neljän muun yliopiston sekä Kaupan liiton organisoimalla strategisen hankintatoimen ja digitaalisen kaupan opintokokonaisuudella.

LUT-kauppakorkeakoulu toteuttaa kurssin, joka antaa perustiedot strategisen hankintatoimeen erityisesti kaupan alalla. LUT:n professori Anni-Kaisa Kähkönen sanoo, että strategisen hankintojen johtamisen osaajia tarvitaan lisää. Hän toimii hankintojen johtamisen professorina LUT-kauppakorkeakoulussa.

"Kaupan alalla hankintojen osuus yrityksen liikevaihdosta saattaa olla 80 prosenttia, mutta ymmärrys hankintatoimen tärkeydestä on vasta vähitellen kasvanut", hän sanoo.

Hankintatoimi ja sen opetus kietoutuu läheisesti vastuullisuuteen, joka on osa yritysten toimintaa. Vastuullinen yritys huomioi toimintansa taloudelliset, sosiaaliset ja ekologiset vaikutukset niin talon sisällä kuin ympäristössään.

Parantaa yrityksen kannattavuutta

Kähkösen mukaan hankintatoimen strateginen asema korostuu koko ajan. Hankintatoimi vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen, riskien hallintaan ja varmistaa koko toimitusketjun vastuullisuuden.

LUT-kauppakorkeakoulu on ainoa yliopisto Suomessa, josta valmistuu kauppatieteiden maistereita nimenomaan hankintojen johtamisen erikoisalueelta.

LUTin opintojakso alkaa syyskuussa 2021. Tavoite on, että kurssin jälkeen opiskelijoilla on hallussaan hankintojen johtamisen perusteet ja ymmärrys siitä, kuinka suuressa roolissa hankinnat ovat erityisesti kaupan alalla. Kurssilla opettaa kaikkiaan neljä LUT-kauppakorkeakoulun professoria.

Kaupan liiton koordinoima digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on tarjolla tutkinto-opiskelijoille sekä avoimen yliopiston kautta. Kokonaisuus on laajuudeltaan 39 opintopistettä ja se suoritetaan kokonaan verkossa. Opintoihin sisältyy harjoittelu kaupan alan yrityksessä.

AVAINSANAT

LUT

JAA