Päämainos
Hankintailmoitusten lukumäärä Hilmassa nousi hieman vuonna 2020
Hankinta 01.09. 08:39

Hankintailmoitusten lukumäärä Hilmassa nousi hieman vuonna 2020

Vuonna 2020 Hilmassa julkaistiin yhteensä 17 576 ilmoitusta, jotka koskevat 14 837 eri hankintaa.

01.09.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Vantaa / Sakari Manninen

Hilma on valtiovarainministeriön omistama ja Hanselin ylläpitämä julkisten hankintojen palvelu, jossa julkisen sektorin ostajat sekä muut hankintalain määrittelemät julkiset ostajaorganisaatiot ilmoittavat tulevista hankinnoistaan, käynnissä olevista kilpailutuksistaan sekä päättyneiden kilpailutusten tuloksista. Hilmassa julkaistaan ilmoituksia sekä kansallisen että EU-tason ilmoituksista, joista jälkimmäiset siirtyvät Hilmasta automaattisesti myös EU:n julkisten hankintojen ilmoituskanavaan Tediin.

Vuonna 2020 Hilmassa julkaistiin yhteensä 17 576 ilmoitusta, jotka koskivat 14 837 eri hankintaa. Edeltävään vuoteen verrattuna ilmoitusten kokonaismäärä nousi 1,7 prosenttia.

Hankintojen lukumäärä on pienempi kuin ilmoitusten lukumäärä, sillä yhtä hankintaa kohden voidaan antaa useampi ilmoitus, esimerkiksi ennakkoilmoitus, hankintailmoitus ja jälki-ilmoitus. 

Kunnat innokkaimpia Hilmassa ilmoittajia

Hilmassa julkaistavat hankintalajit voidaan jakaa tuote- ja palveluhankintoihin, rakennusurakoihin sekä sosiaalipalveluiden hankintoihin. Suurin osa ilmoituksista koskee palveluhankintoja ja näiden osuus olikin lähes puolet kaikista ilmoituksista.

Ilmoituksista suurin osa on kunniksi määriteltyjen organisaatioiden antamia. Esimekriksi rakennusurakoiden hankinnoista Kunnat ovat ilmoittaneet muita organisaatiotyyppejä useammin.

Eniten ilmoituksia julkaistiin helmikuussa

Lukumäärällisesti eniten ilmoituksia julkaistiin vuonna 2020 helmikuussa ja vähiten heinäkuussa. Lomakauden alla kesäkuussa ilmoituksia julkaistiin kuitenkin enemmän kuin useampina muina kuukausina. Kun suuri osa hankintailmoituksista on voimassa 30 vuorokautta, on todennäköistä, että isossa joukossa hankintailmoituksia tarjousaika umpeutuu juuri kesälomakauden keskellä heinäkuussa.

JAA