Vinkit parempaan julkiseen hankintaan
Hankinta 13.09. 06:04

Vinkit parempaan julkiseen hankintaan

Ensimmäisen kilpailutuksen voittaminen on usein vaikeinta.

13.09.2021
Teksti Esko Lukkari

Yrittäjille on tarjolla kosolti tahoja, joista saa tukea ja neuvoja hankintoihin. Esimerkiksi Hansel ja Kuntaliitto tarjoavat apuaan. Lisäksi yritysneuvontaa antaa koko joukko yrityksiä lakiasiaintoimistoista markkinointiyrityksiin ja erilaisiin konsultteihin.

Usein kunnan ja yrittäjän etu ovat myös hyvin lähellä toisiaan ja kunnat haluavat neuvonnalla tukea oman alueensa yrityksiä, mutta siinä onkin tarkan pelin paikka, jotta yli-innokkuudessa ei rikottaisi hankintasääntöjä.

Hankintavinkit yrittäjälle

  1. Seuraa tarkkaan kuntasi ja myös lähikuntien tarjouspyyntöjä.
  2. Hankinta-asiamiehen palvelut ovat ilmaisia ja hän konsultoi yrityksiä. Käytä koulutustilaisuuksia, neuvontaa ja ohjausta hyväksesi.
  3. Perehdy lainsäädäntöön, prosesseihin ja päätöksentekoon. Tutustu tarkkaan tarjouspyyntöihin ja koeta täyttää tai jopa ylittää sen kriteerit.
  4. Jos yrityksesi on liian pieni vastaamaan tarjoukseen, mieti konsortiotarjouksen vaihtoehtoa, mutta älä mene kartellitarjoukseen.

Hankintavinkit kunnan hankintavastaavalle:

Teknologiateollisuuden yhteiskuntasuhdepäällikkö Anna Ranki listasi 18.6. blogissaan vinkit kuntien hankinnoista vastaaville.

  1. Varmista, että kuntastrategiaan kirjataan, että kunnassasi arvioidaan hankintakriteerit uudelleen.
  2. Huolehdi, että kunnan hankintakriteereissä painottuvat uudenlaiset ratkaisut, elinkaarikustannukset eikä vain hankintahinta, pitkän aikavälin hiilijalanjälki
  3. Huolehdi, että kunnassasi hankintaosaaminen on oikealla tasolla, ja jos näin ei ole, panostakaa siihen.

Muistakaa pelisäännöt

Valitettavasti julkisissa hankinnoissa törmää myös korruptioon, väärinkäytöksiin ja hyvä veli -verkostoihin. Joskus kilpailutuksissa pyritään edistämään tietyn toimittajan valintaa. Toisaalta hankintoja ei aina edes kilpailuteta, vaan toimijat pyrkivät tekemään suorahankintoja.

Myös tarjoajat saattavat toimia kilpailutuksissa epäreilusti esimerkiksi muodostamalla tarjouskartelleja, jolloin tarjoajayritykset toimivat yhdessä kasvattaakseen omia tuottojaan. Järjestely pyritään salaamaan, jotta tilaaja luulee yritysten kilpailevan oikeasti.

Oikeusministeriö on perustanut epäreiluja kilpailutuksia varten Kilpailu- ja kuluttajavirastoon kartelliselvitysryhmän. Virastolla on käytössä myös vihjelomake.

Kuluttaja- ja kilpailuviraston johtajan Arttu Juutin mukaan vihjeitä tulee vuosittain parisataa ja määrä on vähitellen kasvanut neljän vuoden aikana.

”Pidämme kilpailumielessä tärkeänä, että näitä vihjeitä meille annetaan. Olemme myös kehittämässä tätä mekanismia”, hän sanoo.

JAA