Yrittäjät: Valtuutetulla valta päättää, mitä kuntaan hankitaan ja keneltä
Hankinta 17.09. 05:03

Yrittäjät: Valtuutetulla valta päättää, mitä kuntaan hankitaan ja keneltä

Julkiset hankinnat kannattaa jakaa pienempiin osiin ja asettaa kriteerit sellaisiksi, että pienetkin yritykset pystyvät ne täyttämään.

17.09.2021
Teksti Ilmari Tuomivaara kuvat Suomen Yrittäjät

"On veronmaksajan etu, että kilpailutuksissa käydään aidosti kisaa ja niihin tarjoaa niin paikkakunnan kuin muidenkin alueiden yrittäjät. Näin laatu, hinta ja toimiala kehittyvät, eikä monopolia synny", sanoo Suomen Yrittäjien elinkeinopolitiikan asiantuntija Janika Tikkala.

Suomen Yrittäjät muistuttaa, että kuntien hankintapolitiikka on kuntapäättäjien käsissä. Laki säätää reunaehdot politiikan toteuttamiseksi, mutta kunnissa on soveltamisen varaa. 

"Uusilla valtuutetuilla on valtaa itse vaikuttaa siihen, miten oman kaupungin tai kunnan hankinnat tehdään", sanoo Suomen Yrittäjien johtaja Harri Jaskari tiedotteessa. 

"Valtuutettujen kannattaa varmistaa, että pienetkin yritykset voivat osallistua tarjouskilpailuihin", johtaja Harri Jaskari sanoo.

Julkiset hankinnat kannattaa jakaa pienempiin osiin ja asettaa kriteerit sellaisiksi, että pienetkin yritykset pystyvät ne täyttämään. 

"Nyrkkisääntönä voi pitää, että mitä enemmän hankinnalle asetetaan ehtoja tai monimutkaisia vertailuperusteita, sitä vähemmän kunta saa tarjouksia", hän konkretisoi. 

Yrittäjät korostaa, että jos kunnat ostavat pulpettinsa ja porkkanansa vain isoilta tuottajilta, pienyritysten mahdollisuus pärjätä heikkenevät, sillä kunnat ovat isoja asiakkaita. Markkina siis uhkaisi keskittyä.

"Lisäksi innovaatiokumppanuutta kannattaa rohkeasti hyödyntää uusien ratkaisujen löytämiseksi ja kotimaisen tuotekehityksen edistämiseksi. Julkisissa kilpailutuksissa innovaatiokumppanuuden tarkoituksena on edistää uusien innovaatioiden syntymistä ja käyttöönottoa", Harri Jaskari toteaa.

Hankinnat ovat vahvasti esillä tällä viikolla pidettävillä Kuntaliiton Kuntamarkkinoilla. Suomen Yrittäjät julkistaa nyt tuoreille kuntapäättäjille käytännöllisen hankintaoppaan, mitä järjestö esittelee Kuntamarkkinoilla.

JAA