Päämainos
HUS edistää hankintavelan purkamista
Hankinta 11.10. 10:26

HUS edistää hankintavelan purkamista

Vanhasta hankintavelasta jo 70 prosenttia on saatu hoidettua.

11.10.2021
Teksti Osto&Logistiikka kuvat Adobe Stock

HUSin mukaan organisaation hankintatoimen tehokkuus on lisääntynyt merkittävästi. Tämän vuoden syyskuuhun mennessä on hankintapäätöksiä tehty jo yhtä paljon kuin edellisvuonna, yhteensä yli 400 kappaletta.

HUS tiedotti hankintavelan purkamisesta 8.10.

Hankinnat-yksikkö kilpailuttaa kaikki HUSin hoito- ja yleistarvikkeiden, lääkintälaitteiden sekä kaluston ja palvelujen hankinnat. Yksikön toiminnan ylimääräisenä rasitteena ja kiireellisimpänä tehtävänä on ollut vuosien varrella syntyneen vanhan hankintavelan purkaminen. Siinä on onnistuttu suunnitellusti ja kahdessa vuodessa jo noin 70 prosenttia hankintavelasta on hoidettu säädösten mukaiseen tilaan.

Uusien hankintojen osalta tehtiin vuonna 2020 yli 400 hankintapäätöstä, joiden vuosiarvo oli noin 250 miljoonaa euroa. HUSin hankintojen kokonaissumma on noin miljardi euroa vuodessa. Tämän vuoden hankinnoissa näkyvät jo hankintojen tehostamisen ja pitkäaikaisen kehittämisen tulokset. Hankintapäätöksiä on kyetty tekemään vuoden 2021 syyskuun loppuun mennessä jo saman verran sekä euroissa että hankintamenettelyjen määrissä kuin edellisvuonna yhteensä.

Kaikki hankintalain mukaiset menettelyt monipuolisesti käytössä

HUS on tehnyt vuoden 2021 aikana peräti 120 hankintapäätöstä EU-hankintamenettelyjen mukaisissa tarjouskilpailuissa. Tämän lisäksi hankintavelan purkamisessa on yhtenä keinona käytetty hankintalain mukaista suorahankintaa. Nämä suorahankinnat ovat olleet yhteensä hieman yli 5 % kokonaisvuosiarvosta.

Julkisuudessa sana “suorahankinta” tulkitaan usein virheellisesti. Oikein käytettynä suorahankinta on usein ainoa hankintalainsäädännön mukainen hankintatapa.

“Suorahankintaa käytetään vain silloin, kun sille on lailliset perusteet. Esimerkiksi silloin kun tuotteelle tai palvelulle on olemassa vain yksi tuottaja tai valmistaja, on suorahankinnan käyttäminen ainoa mahdollisuus hoitaa hankinta oikein”, Hankinnat-yksikön johtaja Leena Koponen sanoo.

Viime aikoina suorahankintaa on käytetty muun muassa jo käytössä olevien lääkintälaitteiden käyttöön liittyvissä laitesidonnaisissa kulutustarvikkeissa.

Kysymyksessä ovat laitteet, joiden käyttäminen vaatii tarvikkeita, joilla on vain yksi toimittaja, useimmiten laitteen valmistaja. Mikäli markkinoille tulisi kilpailevia tuotteita voidaan nyt solmitut hankintasopimukset myös nopeasti irtisanoa ja kilpailuttaa tarvikkeet. Näistä suorahankinnoista on tehty asianmukaiset Hilma-ilmoitukset julkisten hankintojen ilmoituskanavaan.

Suorahankinnalla HUS on varmistanut laitteiden käytön koko niiden elinkaaren ajan ja ehkäissyt jo ennalta ylimääräisiä, ympäristöä kuormittavia laitehankintoja. Tämä on osaltaan pienentänyt vanhaa hankintavelkaa noin 10-15 miljoonaa euroa. Hankintavelan purkamista varten HUS on kilpailuttanut kumppaniksi julkisiin hankintoihin erikoistuneen asianajotoimiston, Suomen Hankintajuristit Oy:n.

Hankintavelka tarkoittaa niitä hankintoja, joita HUS on tehnyt, mutta joita ei ole aiempina vuosina kilpailutettu hankintalain mukaisesti.

 

AVAINSANAT

HUS

JAA